lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Miara prostoty   |   Measure of Simplicity  |   Das Maß der Einfachheit

Kurator | curator: Jerzy Olek

 

autorzy | artists | Autoren: Marcin Berdyszak (1964), Marek Gardulski (1952), Marcin Giżycki (1951), Štěpán Grygar (1955), Zsolt Gyenes (1962), Waldemar Jama (1942), Kahlen Timo (1966), Kahlen Wolf (1940), Michael Kurzwelly (1963), Tohei Mano (1948), Marianna Michałowska (1970), Bogusław Michnik (1945), Janusz Musiał (1974), Jerzy Olek (1943), Anna Panek-Kusz (1975), Marek Poźniak (1960), Berty Skuber (1941), Zdzisław Sosnowski (1947), Zdzisław Sowiński (1947), Zdeněk Stuchlik (1950), Elisa Asenbaum (1959) & Thomas Stuck (1961), Grzegorz Sztabiński (1946), Witold Węgrzyn (1945), Naoya Yoshikawa (1961);

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Druga strona (lub marnotrawstwo jako pandemia)

Downside (Or Pandemic Waste)

Kehrseite (Oder die Verschwendung als Pandemie)

Autor | artist: Volkmar Köhler (1950)

 

 

Zobaczyć Antropocen

Seeing the Anthropocene

Das Anthropozän sehen

Autor | artist: Remigiusz Koniecko (1977)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Reinterpretacja jako strategia współczesnej fotografii

Re-interpretation as a Strategy for Contemporary

Photography Neuinterpretation als Strategie der zeitgenössischen Fotografie

Autor | artist: Zbigniew Tomaszczuk (1949)

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Mea culpa

Autor | artist: Fritz Stier (1951)   www.fritzstier.de

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Mongolien

Autor | artist: Karsten Wittke (1958)   www.karstenwittke.de

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Momencik

Wait a Moment

Moment mal

Autor | artist: Patrick Huber (1959)   www.patrickhuber.de

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 14.00–15.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

 

Biblioteka Miasta i Gminy Słubice

ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice

Granica

Border

Grenze

Autor | artist: Paweł Kula (1976)

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 14.00–15.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

 

Biblioteka Miasta i Gminy Słubice

ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice

Świat poza czasem

World Beyond Time

Eine Welt jenseits von Zeit

Autor | artist: Marek Noniewicz (1971)

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 14.30–15.30

ul. Jedności Robotniczej, Słubice

Wszystkie słupy w centrum Słubic

All advertising pillars in the cente of Słubice

Alle Litfasssäulen im Zentrum von Słubice

Rhizomantic

Autor | artist: Jan Poppenhagen (1974), Oliver Vogt (1966)

 

 

Piknik z artystami

Picnic with the artists

Picknick mit den Künstlern:

25.09.2020, 10:00

24.10.2020, 14:00 -16:00

25.10.2020, 10:00-13:00

Dolina Uradu

ul. Szosowa 34, Urad

Wszystko co nam się wydaje

All That Seems to Be

Alles was wir uns einbilden

Autor | artist:  Tomasz Fedyszyn (1987)

 

Piknik z artystami

Picnic with the artists

Picknick mit den Künstlern:

25.09.2020, 10:00

24.10.2020, 14:00 -16:00

25.10.2020, 10:00-13:00

Dolina Uradu

ul. Szosowa 34, Urad

Przestrzeń nieoceniona

Invaluable Space

Unschätzbarer Raum

Autor | artist:  Anna Panek-Kusz (1975)  www.annapanek-kusz.art.pl

 

Piknik z artystami

Picnic with the artists

Picknick mit den Künstlern:

25.09.2020, 10:00

24.10.2020, 14:00 -16:00

25.10.2020, 10:00-13:00

Dolina Uradu

ul. Szosowa 34, Urad

Biała przestrzeń

White Space

Weißer Raum

Autor | artist:  Mira Podmanická (1981)

Piknik z artystami

Picnic with the artists

Picknick mit den Künstlern:

25.09.2020, 10:00

24.10.2020, 14:00 -16:00

25.10.2020, 10:00-13:00

Dolina Uradu

ul. Szosowa 34, Urad

Niepodzielny moment trwania

Indivisible Moment of Duration

Der Unteilbare Moment der Dauer

Autor | artist:  Wojciech Sternak (1979)

 

Piknik z artystami

Picnic with the artists

Picknick mit den Künstlern:

25.09.2020, 10:00

24.10.2020, 14:00 -16:00

25.10.2020, 10:00-13:00

Dolina Uradu

ul. Szosowa 34, Urad

FAUN PROJECT

Autor | artist:  Tomasz Wełna (1980)

 

Transmisje z galerii partnerskich | Transmission from partner galleries | Übertragungen von den Partnergalerien:

23.10.2020, 16.00-22.00

24.10.2020, 11.00-22.00

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182,

Frankfurt (Oder)

LUKA – 5g taste test

Kurator | curator: Jakub Kosecki

 

autorzy | artists | Autoren: Nikodem Biegowski (1997), Wiktor Gruszka (1997), Jakub Kosecki (1996), Alicja Mielczarek (1996), Mikołaj Torz (1997), Olga Truszkowska (1992)

 

Transmisje z galerii partnerskich | Transmission from partner galleries | Übertragungen von den Partnergalerien:

23.10.2020, 16.00-22.00

24.10.2020, 11.00-22.00

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182,

Frankfurt (Oder)

Znak czasu czyli maska

Sign of the Time or Mask

Zeichen der Zeit, also Maske

Autor | artist:  Mariusz Przygoda (1959)

 

 

Transmisje z galerii partnerskich | Transmission from partner galleries | Übertragungen von den Partnergalerien:

23.10.2020, 16.00-22.00

24.10.2020, 11.00-22.00

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182,

Frankfurt (Oder)

MOMENTUM

Kuratorka | curator | Kuratorin: Terry Buchholz (1956)

 

autorzy | artists | Autoren: Anja Garg (1972), Marcus Kaiser (1967)   www.onomato-verein.de

 

Transmisje z galerii partnerskich | Transmission from partner galleries | Übertragungen von den Partnergalerien:

23.10.2020, 16.00-22.00

24.10.2020, 11.00-22.00

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182,

Frankfurt (Oder)

Into the Wild

Kurator | curator: Patrick Huber

 

autorzy | artists | Autoren: Sylvia Henrich (1982), Claudia Kugler (1969), Stefanie Seufert (1969)

 

 

Transmisje z galerii partnerskich | Transmission from partner galleries | Übertragungen von den Partnergalerien:

23.10.2020, 16.00-22.00

24.10.2020, 11.00-22.00

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182,

Frankfurt (Oder)

Point of View

Kurator | curator: Fritz Stier      www.ute-lindner.de     www.kunstverein-viernheim.de

 

autor | artist | Autor: Ute Lindner (1968)

 

 

23.10.2020, 10.00-16.00

24.10.2020, 10.00-16.00

25.10.2020, 10.00-16.00

Marienkirche

Oberkirchplatz 1, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 11.30–12.30

Oś spojrzenia

Lines of Sight

Blickachsen

autor | artist | Autor: Thomas Hellinger (1956)

 

 

23.10.2020, 10.00-16.00

24.10.2020, 10.00-16.00

25.10.2020, 10.00-16.00

Marienkirche

Oberkirchplatz 1, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 11.30–12.30

Oś spojrzenia

Lines of Sight

Blickachsen

autor | artist | Autor: Doris Titze (1953)

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-19.00

24.10.2020, 11.00-18.00

Volkshochschule

Gartenstraße 1, Frankfurt (Oder)

Znaki

Signs

Zeichen

autor | artist | Autor: Janusz Oleksa (1965)

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Galerie B

Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Mutacje przestrzeni

Space Mutations

Raummutationen

Kurator | curator: Michael Kurzwelly (1963)

 

autorzy | artists | Autoren: Karl-Ludwig Diehl (1948), Miha Kosovel (1984), Michael Kurzwelly (1963), Tanel Rander (1980)

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Galerie B

Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Archiwum aktualnie niczego

Archive for Latest Nothingness

Archiv für aktuelles Nichts

Autor | artist: Michael Disqué (1980), Andrea Ruhland (1979) & Nieznany | Unknown | Unbekannt

 

www.michael-disque.de     www.kleiner-raum-fuer-aktuelles-nichts.de    www.andand.de

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Galerie B

Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Moment

Autor | artist: Fried Rosenstock (1943)

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-19.00

24.10.2020, 11.00-18.00

Volkshochschule

Gartenstraße 1, Frankfurt (Oder)

Immersja – moment zanurzenia

Moment of Immersion

Immersion – der Moment des Eintauchens

autor | artist | Autor: Maciej Sperski (1980)

 

 

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Plac Mostowy

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße

gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 13.00–14.00

PrzePorządkowaniePrzestrzeni

Dis-spacement

RaumUmOrdnung

Autor | artist: Netzwerk für Raumumordnung (2006)

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 13.00–14.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Plac Mostowy

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße

gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Plac Mostowy

Bridge Square

Brückenplatz

autor | artist | Autor: Michael Kurzwelly (1963);

 

Plac Mostowy

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße

gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Screeningowy pokaz filmów

Film screening

 

23.10.2020, 19.45-20.45

24.10.2020, 19.45-20.45

Punkt krytyczny   |   Critical Point   |   Der kritische Punkt

Pokaz studentów kierunku Intermedia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | Student Show of the Intermedia Class at the Art University Poznań | Filmvorführungen von Studierenden des Intermedia-Studiengangs der Universität der Künste Poznań

 

Kurator | curator: Sławomir Sobczak

 

współpraca | cooperation | Kooperation: Jakub Jasiukiewicz

 

autorzy | artists | Autoren: Nicolas Imbert (1988), Filip Strzelczyk (1998), Mieszko Dobek (1997) & Maria Wolna (1997);

 

zespół | team | Besatzung: Mari Ferrario (1999), Joanna Suppan (2000), Jan Kolbarczyk (1997), Gorge Ingeborge (1996), Angelina Mass (1995), Jana Denisiuk (2000), Natalia Gdak (2000), Miłosz Rygiel-Sańko (1998), Piotr Maciejowski (1999), Jędrzej Parzy (1999), Joanna Gaj (1999), Alex Goluk (1998)), Cheng Yi-Ting (1997), Lena Lubińska (1998), Ewa Pajewska-Wawrzyniak (1979), Sławomir Sobczak (1964), Yana Shostak (1993) & Jakub Jasiukiewicz (1983)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 13.30–14.30

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Kleistforum

Platz der Einheit 1, Frankfurt (Oder)

Widoczne dziedzictwo = wspólne dziedzictwo

Visible Heritage = Shared Heritage

Sichtbares Erbe = Geteiltes Erbe

Autorzy | artists | Autoren: Stowarzyszenie Prywatnej Spuścizny Artystów w Kraju Związkowym Brandenburgia | The Association of Private Bequests of Artists in Brandenburg | Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg e.V.

 

osoba kontaktowa | contact person | Ansprechpartner: Thomas Kumlehn (1959)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 14.00-15.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Spectrum Galerie

Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Suma wydarzeń

The Sum of Events

Die Summe der Ereignisse

Autor | artist: Adam Czerneńko (1963)

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 14.00-15.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Spectrum Galerie

Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Fata Morgana

Autor | artist: Georg Krause (1956)     www.georg-krause.de

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 14.00-15.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Spectrum Galerie

Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Zmienność momentu

On the Variability of Moments

Die Veränderlichkeit des Moments

Kurator | curator: Rudolf Němeček

 

autorzy | artists | Autoren: Monika Simek Fulková (1965), Petr Moško (1956), Zdeněk Mudroch (1949), Rudolf Němeček (1949), Iva Pavlátová (1961), Pavel Rejtar (1944), Zdeněk Stuchlík (1950), Petr Šulc (1978

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 15.00–16.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Friedenskirche

Schulstraße 4A, Frankfurt (Oder)

Hołd dla Leonarda da Vinci

Homage to Leonardo da Vinci

Hommage an Leonardo da Vinci

Autorzy | artists | Autoren: Ryszard Paprocki (1963), Wiktor Paprocki (1994)

 

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 15.00–16.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Kulturmanufaktur Gerstenberg Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

Chwila   |   Moment Project   |   Moment

Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Exhibition of students of the State University of Film, Television and Theatre in Łódź | Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź

 

kuratorzy | curators | Kuratoren: Marek Poźniak (1960), Janusz Tylman (1945)

 

autorzy | artists | Autoren: Barbara Budniak (1982), Konrad Kultys (1988), Karolina Nina Kupis (1995), Jarosław Kuśmierski (1992), Karolina Nowicka (1985)

TAKE YOUR TIME – your moment

Autor | artist: Daria Rzepiela (1979)

#takeyourtimenow @takeyourtimenow.art @dariarzepiela.com

Kulturmanufaktur Gerstenberg Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

24.10.2020, 15.00–16.00