lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Przestrzeń nieoceniona

Invaluable Space

Unschätzbarer Raum

Autor | artist:  Anna Panek-Kusz (1975)  www.annapanek-kusz.art.pl

 

miejsce | place | Ort: Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad