lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Warsztaty fotografii i multimediów

Academy of Photography and Multimedia

Fotografie- und Multimediaakademie

Koordynator projektu | Project coordination | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly

 

wykładowcy | workshop teachers | Workshopleiter: Mariusz Konopka, Michael Kurzwelly, Janusz Oleksa, Anna Panek-Kusz, Anne Peschken & Marek Pisarsky, Jan Poppenhagen

 

uczestnicy warsztatów (autorzy) | workshop participants (artists) | Workshopteilnehmer (Autoren): Michael Clasen, Hamid Behzad, Jan Borchert, Michael Braune, Camara Diaka, Agnieszka Dubacka, Tomasz Fedyszyn, Bahareh Heshmati-Lüderitz, Natalia Janczycka, Sławomir Janicki, Dorothée Jung, Gudrun Kissinger, Karolina Konczyńska, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Anna Łysiak, Beata Łysiak, René Matschkowiak, Dorota Nowak, Darek Olechno, Heiderose Päch, Aya Sharafi, Nasim Sharafi, Katarzyna Skubisz, Jörg Sägebarth, Eberhard Staar, Marzena Tatarska, Konrad Tschäpe, Jens Vödisch, Fatemeh Zeinali;

Prezentacja Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT

Präsentation der Foto- und Multimedia Akademie lAbiRynT

Prezentacja programu Akademii lAbiRynT jako livestream:

28. Maja 2020 o godz. 18:00

Konspekt warsztatów / Workshopprogramm PDF

Vorstellung des Programms der Akademie lAbiRynT per livestream:

28. Mai 2020 um 18:00

Zapraszamy na prezentacje tegorocznej Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT, która ze względu na sytuacje w tym roku w nieco w zmienionej formule.

Wir möchten Euch zu den Präsentationen der  diesjährigen Foto- und Multimedia Akademie lAbiRynT einladen, die aufgrund der aktuellen Situation dieses Jahr in geänderter Form stattfindet.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją warsztatów fotograficznych, przedstawiamy prowadzących i tematykę poszczególnych warsztatów.

Wir möchten Euch dazu einladen, Euch mit unseren Workshopvorschlägen im Bereich Fotografie vertraut zu machen, wir stellen Euch die Workshopleiter*innen und die von ihnen vorgeschlagenen Themen vor.

 

Mariusz Konopka (Słubice)

Michael Kurzwelly (Słubfurt)

Janusz Oleksa (Poznań)

Anna Panek-Kusz (Słubice)

Anne Peschken | Marek Pisarsky (Berlin/Myślibórz)

Jan Poppenhagen (Berlin)

 

Filmowe zdjęcia – światło w filmie Cinematography – light in films Filmische Fotos – das Licht im Film

Prowadzenie | leading | Leitung: Mariusz Konopka

Moment utraty kontroli

The moment of the loss of control Der Moment des Kontrollverlustes

Prowadzenie | leading | Leitung: Michael Kurzwelly

Konrad Tschäpe

Gudrun Kissinger

Jörg Sägebarth

Uta Kurzwelly

Michael Clasen

Znaki

Signs

Zeichen

Prowadzenie | leading | Leitung: Janusz Oleksa

Gudrun Kissinger

Uta Kurzwelly

Myślenie fotograficzne – moment Moments of Photographic Thinking Fotografisches Denken - der Moment

Prowadzenie | leading | Leitung: Anna Panek-Kusz

Katalog warsztatów ...Dialog... PDF

Katarzyna Skubisz

Beata Łysiak

Tomasz Fedyszyn

Karolina Konczyńska

Anna Łysiak

Momenty w przestrzeniach pamięci Moments in Memory Spaces Momente in Erinnerungsräumen

Prowadzenie | leading | Leitung: Anne Peschken, Marek Pisarsky

Instagram dla kreatywnych

Instagram for Creative People

Instagram für Kreative

Prowadzenie | leading | Leitung: Jan Poppenhagen

@michaelbraune

@szarakotka

@ukw65

@gudinger_photo_exhibition