lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Program  PDF

Wystawa grupowa | Group exhibition | Gruppenausstellung:

 

Miara prostoty | Measure of Simplicity | Das Maß der Einfachheit

 

kurator | curator: Jerzy Olek

autorzy |artists | Authoren:

Elisa Asenbaum & Thomas Stuck, Marcin Berdyszak, Marek Gardulski, Marcin

Giżycki, Štěpán Grygar, Zsolt Gyenes, Waldemar Jama, Timo Kahlen, Wolf Kahlen, Michael Kurzwelly, Tohei Mano, Marianna Michałowska, Bogusław Michnik, Janusz Musiał, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Poźniak, Berty Skuber, Zdzisław Sosnowski, Zdzisław Sowiński, Zdeněk Stuchlik, Grzegorz Sztabiński, Witold Węgrzyn, Naoya Yoshikawa

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

23.10.2020, 16:00–17.30

23.10.2020, 15.15-22.00

24.10.2020, 14.00-22.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Wystawy indywidualne | One-man shows | Einzelausstellungen:

 

Paweł Kula: Granica | Border | Grenze

 

Marek Noniewicz:

Świat poza czasem | World Beyond Time | Eine Welt jenseits von Zeit

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

 

Biblioteka Miasta i Gminy Słubice

ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 14.00–15.00

Wystawa | exhibition | Ausstellung:

 

Jan Poppenhagen, Oliver Vogt:

Rhizomantic

Wszystkie słupy w centrum Słubic

All advertising pillars in the cente of Słubice

Alle Litfasssäulen im Zentrum von Słubice

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 14.30–15.30

ul. Jedności Robotniczej, Słubice

Wystawy indywidualne | One-man shows | Einzelausstellungen:

 

Tomasz Fedyszyn:

Wszystko, co nam się wydaje| All That Seems to Be | Alles was wir uns einbilden

 

Anna Panek-Kusz:

Przestrzeń nieoceniona | Invaluable Space | Unschätzbarer Raum

24.10.2020, 14:00 -16:00

25.10.2020, 10:00-13:00

Dolina Uradu,

ul. Szosowa 34, Urad

Piknik z artystami

Picnic with the artists

Picknick mit den Künstlern:

 

25.09.2020, 10:00

Projektraum Copyright Berlin:

Into the Wild

kurator | curator: Patrick Huber

autorzy | artists | Autoren: Sylvia Henrich, Stefanie Seufert, Claudia Kugler

 

Viernheimer Kunstverein

Point of View

kurator | curator: Fritz Stier

autor | artist | Künstler: Ute Lindner

Galeria Luka, Poznań: LUKA

5g taste test

kurator | curator: Jakub Kosecki; autorzy | artists | Autoren: Nikodem Biegowski, Wiktor Gruszka, Jakub Kosecki, Alicja Mielczarek, Olga Truszkowska, Mikołaj Torz

 

Loſt Gallery, Opole:

Znak czasu czyli maska| Sign of the Time or Mask | Zeichen der Zeit, also Maske

artysta |artist | Autor: Mariusz Przygoda

 

Onomato-künstlerverein e.V. Düsseldorf:

Momentum

kuratorka | curator | Kuratorin: Terry Buchholz; autorzy | artists | Autoren: Anja Garg, Marcus Kaiser

Transmisje z galerii partnerskich | Transmission from partner galleries | Übertragungen von den Partnergalerien:

23.10.2020, 16.00-22.00

24.10.2020, 11.00-22.00

Blok-O, Karl-Marx-Straße 182,

Frankfurt (Oder)

Wystawy indywidualne | One-man shows | Einzelausstellungen:

 

Thomas Hellinger:

Oś spojrzenia | Lines of Sight | Blickachsen

 

Doris Titze:

Oś spojrzenia | Lines of Sight | Blickachsen

23.10.2020, 10.00-16.00

24.10.2020, 10.00-16.00

25.10.2020, 10.00-16.00

Marienkirche

Oberkirchplatz 1, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 11.30–12.30

René Matschkowiak, Dorota Nowak, Darek Olechno, Heiderose Päch, Aya Sharafi, Nasim Sharafi, Katarzyna Skubisz, Jörg Sägebarth, Eberhard Staar, Marzena Tatarska, Konrad Tschäpe, Jens Vödisch, Fatemeh Zeinali

 

wykładowcy | teachers | Dozenten: Mariusz Konopka, Michael Kurzwelly, Janusz Oleksa, Anna Panek-Kusz, Anne Peschken i Marek Pisarsky, Jan Poppenhagen

 

Wystawa indywidualna | One-man show | Einzelausstellung:

 

Janusz Oleksa

Znaki | Signs | Zeichen

Wystawa grupowa | Group exhibition | Gruppenausstellung:

 

wystawa uczestników Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT| workshop

results from the Akademia lAbiRynT | Workshopergebnisse Akademia lAbiRynT

 

autorzy | artists | Autoren: Michael Clasen, Hamid Behzad, Jan Borchert, Michael Braune, Camara Diaka, Agnieszka Dubacka, Tomasz Fedyszyn, Bahareh Heshmati-Lüderitz, Natalia Janczycka, Sławomir Janicki, Dorothée Jung, Gudrun Kissinger, Karolina Konczyńska, Uta Kurzwelly,

Emilia Kusz, Anna Łysiak, Beata Łysiak,

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-19.00

24.10.2020, 11.00-18.00

Volkshochschule

Gartenstraße 1, Frankfurt (Oder)

Wystawy indywidualne | One-man shows | Einzelausstellungen:

 

Michael Disqué, Andrea Ruhland

Archiwum aktualnie niczego | Archive for Latest Nothingness | Archiv für aktuelles Nichts

 

Fried Rosenstock

Moment

 

Maciej Sperski

Immersja – moment zanurzenia | Moment of Immersion | Immersion – der Moment des Eintauchens

 

Performance Fried Rosenstock

Moment

Wystawa grupowa | Group exhibition | Gruppenausstellung:

 

Mutacje przestrzeni | Space Mutations| Raummutationen

kurator |curator: Michael Kurzwelly

autorzy | artists | Autoren:

Karl-Ludwig Diehl, Miha Kosovel, Michael Kurzwelly, Tanel Rander

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 12.00–13.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Galerie B

Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Wystawa grupowa | Group exhibition | Gruppenausstellung:

 

RaumUmordnung

autorzy | artists | Autoren: Netzwerk für RaumUmordnung RUO

 

Wystawa indywidualna | One-man show | Einzelausstellung:

 

Michael Kurzwelly (& Katja Klemt, Uta Kurzwelly, Jan Poppenhagen)

Brückenplatz | Plac Mostowy

 

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 13.00–14.00

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Plac Mostowy

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße

gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Punkt krytyczny | Critical Point | Der kritische Punkt; kuratorzy | curators | Kuratoren: Sławomir Sobczak, Jakub Jasiukiewicz

autorzy | artists | Autoren: studenci i wykładowcy Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | students and lecturers of the Intermedia Class at the Art University Poznań | Studenten und Dozenten der Intermedia Fakultät der Kunstuniversität Poznań:

Nicolas Imbert, Filip Strzelczyk, Mieszko Dobek

& Maria Wolna; zespół | team | Besatzung: Mari

Ferrario, Joanna Suppan, Jan Kolbarczyk ,

Gorge Ingeborge, Angelina Mass Jana

Denisiuk, Natalia Gdak, Miłosz Rygiel-Sańko,

Piotr Maciejowski, Jędrzej Parzy, Joanna Gaj,

Alex Goluk, Cheng Yi-Ting , Lena Lubińska,

Ewa Pajewska-Wawrzyniak, Sławomir

Sobczak, Yana Shostak & Jakub Jasiukiewicz

Plac Mostowy

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße

gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Screeningowy pokaz filmów

Film screening

 

23.10.2020, 19.45-20.45

24.10.2020, 19.45-20.45

Wystawa | Exhibition| Ausstellung:

 

Widoczne dziedzictwo = wspólne dziedzictwo | Sichtbares Erbe = Geteiltes Erbe | Visible Heritage = Shared Heritage

 

Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg e.V; kontakt | contact: Thomas Kumlehn

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Kleistforum

Platz der Einheit 1, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 13.30–14.30

Wystawy indywidualne | One-man shows | Einzelausstellungen:

 

Adam Czerneńko

Suma wydarzeń |The Sum of Events | Die Summe der Ereignisse

 

Georg Krause

Fatamorgana | Fata Morgana

 

Wystawa grupowa | Group exhibition | Gruppenausstellung:

 

Zmienność momentu | On the Variability

of Moments | Die Veränderlichkeit des Moments

kurator | curator: Rudolf Němeček

autorzy | artists | Autoren: Monika Simek Fulková, Petr Moško, Zdeněk Mudroch, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Spectrum Galerie

Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 14.00-15.00

Wystawa indywidualna | One-man show | Einzelausstellung:

 

Ryszard Paprocki, Wiktor Paprocki

Hołd dla Leonarda da Vinci | Homage to Leonardo da Vinci | Hommage an Leonardo da Vinci ist

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Friedenskirche

Schulstraße 4A, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 15.00–16.00

Wystawa indywidualna | One-man show | Einzelausstellung:

 

Daria Rzepiela

Take Your time

 

Wystawa grupowa | Group exhibition | Gruppenausstellung:

 

Chwila Moment | Moment Project | Moment; kuratorzy | curators | Kuratoren: Marek Poźniak, Janusz Tylman

 

autorzy | artists | Autoren: studenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | students of the State University

of Film, Television and Theatre in Łódź | Studenten der Staatlichen Film- und Fernseh- und Theaterhochschule Łódź:

Barbara Budniak, Konrad Kultys, Karolina Nina Kupis, Jarosław Kuśmierski, Karolina Nowicka

23.10.2020, 16.00-18.00

24.10.2020, 11.00-18.00

25.10.2020, 11.00-13.00

Kulturmanufaktur Gerstenberg Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

Artyści na miejscu | Artists on site |

Künstler vor Ort:

 

24.10.2020, 15.00–16.00