lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

LUKA – 5g taste test

Kurator | curator: Jakub Kosecki

 

autorzy | artists | Autoren: Nikodem Biegowski (1997), Wiktor Gruszka (1997), Jakub Kosecki (1996), Alicja Mielczarek (1996), Mikołaj Torz (1997), Olga Truszkowska (1992)

 

miejsce | place | Ort: Blok-O, Karl-Marx-Straße 182, Frankfurt (Oder)