lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Program  PDF

23 X 2020   piątek | Freitag | friday

15:15

Inauguracja festiwalu | Opening of the festival | Festivaleröffnung

Rozmowy o wystawach | Talks about the exhibitions | Gespräche über die Ausstellungen:

16:00

Jerzy Olek

18.00-19.00 przerwa | Break | Pause

19:00

onomato: Terry Buchholz

19:20

Viernheimer Kunstverein:  Ute Linder, Fritz Stier

Wykłady | Lectures | Vorträge:

20:35

20:55

Promocja książki Jerzego Olka

Nie tylko o fotografii | Buchvorstellung Jerzy Olek, Nicht nur über die Fotografie | Presentation of Jerzy Olek’s book Not Only On Photography

Marianna Michałowska Natychmiast! – Talbot na Instagramie | Now! – Talbot on Instagram | Sofort! – Talbot auf Instagram

16:20

16:30

Patric Hubert

Remigiusz Koniecko

19:35

Zbigniew Tomaszczuk: Stylistyka błędu | Stylistics of Error | Die Stilistik des Fehlers

21:15

Anne Peschken: Grupa PrzePorządkowania Przestrzeni| Network for the ReOrdering of Space | Netzwerk für Raumumordnung

16:45

17:00

17:15

17:30

Volkmar Köhler

Karsten Wittke

Zbigniew Tomaszczuk

Fritz Stier

19:55

20:15

Karsten Wittke: Mongolien

Miha Kosovel: Carinarnica: miejsce kultury na granicy słoweńskowłoskiej | Carinarnica: a place for culture at the Slovenian-Italian border | Carinarnica: ein Kulturort an der slowenisch-italienischen Grenze

21:35

Doris Titze: Przejścia i interfejsy: praca w ramach terapii sztuką | Border Crossing and Interface: Working With Art Therapy Project | Grenzgänge und Schnittstellen: Projektarbeit in der Kunsttherapie

17:45

Jan Poppenhagen, Oliver Vogt

24 X 2020  sobota | Samstag | saturday

Wykłady | Lectures | Vorträge:

16:20

Tanel Rander, Miha Kosovel, Michael Kurzwelly, Karl-Ludwig Diehl

18:55

Paweł Kula

14:20

Naoya Yoshikawa: Porozmawiajmy o tym, dlaczego używam zdjęć zrobionych przez innych | Let us talk about why I use photos made by someone else | Lass uns darüber reden, weshalb ich Fotos verwende, die andere gemacht haben

16:30

16:40

16:50

17:00

Thomas Kumlehn

Michael Kurzwelly

Adam Czerneńko

Georg Krause

19:05

Marek Noniewicz

19.15–20.30 przerwa| Break | Pause

20:30

Loſt Gallery, Opole: Mariusz Przygoda

20:45

Projektraum Copyright Berlin: Patric Huber

17:10

Daria Rzepiela

Rozmowy o wystawach | Talks about the exhibitions | Gespräche über die Ausstellungen:

14:40

Pokaz filmów studentów kierunku Intermedia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | Film presentation of the Intermedia Class at the Art University Poznań | FIlmpräsentation von Studenten der Fakultät Intermedia an der Kunstuniversität Poznań: Sławomir Sobczak, Jakub Jasiukiewicz

14:55

Doris Titze, Thomas Hellinger

15:10

Akademia lAbiRynT: Michael Kurzwelly, Janusz Oleksa, Anna Panek-Kusz, Jan Poppenhagen

15:30

Janusz Oleksa

17:20

17:30

17:40

17:55

18:05

18:15

18:25

Pokaz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | exhibition of students of the

State University of Film, Television and Theatre in Łódź | Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule fü r Film, Fernsehen und Theater in Łódź: Marek Poźniak

Ryszard Paprocki, Wiktor Paprocki

Rudolf Němeček

Mira Podmanická

Bernardo Giorgi

Tomasz Wełna

Tomasz Fedyszyn

21:00

Galeria Luka, Poznań: Jakub Kosecki

Wykłady | Lectures | Vorträge:

21:15

Thomas Kumleh: Widoczne dziedzictwo = wspólne dziedzictwo | Sichtbares Erbe = Geteiltes Erbe | Visible Heritage = Shared Heritage

21:35

Promocja książki Marianny Michałowskiej Przewrotne przyjemności obrazu. Eseje o fotografii w kulturze popularnej | presentation of Marianna Michałowska’s book Ambiguous Pleasures of the Image: Essays on Photography in Popular Culture | Buchvorstellung Marianna Michałowska Die doppelbödige Annehmlichkeit des Bildes. Essays über die Fotografie in der Populärkultur

15:40

Michael Disque, Andrea Ruhland

18:35

Anna Panek-Kusz

15:55

Maciej Szperski

18:45

Wojciech Sternak

16:05

Fried Rosenstock