lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Wszystko co nam się wydaje

All That Seems to Be

Alles was wir uns einbilden

Autor | artist:  Tomasz Fedyszyn (1987)

 

miejsce | place | Ort: Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad