lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Druga strona (lub marnotrawstwo jako pandemia)

Downside (Or Pandemic Waste)

Kehrseite (Oder die Verschwendung als Pandemie)

Autor | artist: Volkmar Köhler (1950)

 

miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice