lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Świat poza czasem

World Beyond Time

Eine Welt jenseits von Zeit

Autor | artist: Marek Noniewicz (1971)

 

miejsce | place | Ort: Biblioteka Miasta i Gminy Słubice, ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice