lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Biała przestrzeń

White Space

Weißer Raum

Autor | artist:  Mira Podmanická (1981)

 

miejsce | place | Ort: Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad