lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Miara prostoty

Measure of Simplicity

Das Maß der Einfachheit

Kurator | curator: Jerzy Olek

 

autorzy | artists | Autoren: Marcin Berdyszak (1964), Marek Gardulski (1952), Marcin Giżycki (1951), Štěpán Grygar (1955), Zsolt Gyenes (1962), Waldemar Jama (1942), Kahlen Timo (1966), Kahlen Wolf (1940), Michael Kurzwelly (1963), Tohei Mano (1948), Marianna Michałowska (1970), Bogusław Michnik (1945), Janusz Musiał (1974), Jerzy Olek (1943), Anna Panek-Kusz (1975), Marek Poźniak (1960), Berty Skuber (1941), Zdzisław Sosnowski (1947), Zdzisław Sowiński (1947), Zdeněk Stuchlik (1950), Elisa Asenbaum (1959) & Thomas Stuck (1961), Grzegorz Sztabiński (1946), Witold Węgrzyn (1945), Naoya Yoshikawa (1961);

 

miejsce | place | Ort: Galeria OKNO, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, ul. 1. Maja 1, Słubice

Wolf Kahlen

It is time, fotografia, 59,4 x 84,1 cm, 2000

It is time, photograph, 59.4 x 84,1 cm, 2000 It is time, Fotografie, 59.4 x 84,1 cm, 2000

Jerzy Olek Trzy czyli jeden, rysunki, 10,2 x 7,7 cm, 2020

Three is One, drawings, 10.2 x 7.7 cm, 2020 Drei also Eins, Zeichnungen, 10,2 x 7.7 cm, 2020

Marcin Giżycki

z cyklu Mazelines, 2018

from the Mazelines series, 2018

aus dem Zyklus Mazelines, 2018

Zsolt Gyenes

Analogiczny, analogiczna praca audiowizualna (Doepfer, wobulator, mikser Jonesa), 720p, NTSC, 01:40 min., 2019 Analogous, analog audiovisual work of art (Doepfer, wobbulator, Jones mixer), 720p, NTSC, 01:40 min., 2019 Analog, analoges audiovisuelles Werk (Doepfer, Wobbelgenerator, Jones-Mixer), 720p, NTSC, 01:40 min., 2019

Bogusław Michnik Hołd dla Kazimierza Malewicza, 75 x 100 cm, 2020

Tribute to Kazimir Malevich, 75 x 100 cm, 2020 Hommage an Kasimir Malewitsch, 75 x 100 cm, 2020

Marcin Berdyszak

Transparentny transporter zmaterializowanego niebytu, z cyklu Dialogi z Ojcem, plexi, metal, technika własna, 126 x 94 x 23 cm, 30 kg Transparent transporter of materialized non-existence, from the series Dialogues with Father, plexiglass, metal, own technique, 126 x 94 x 23 cm, 30 kg Transparenter Transporter der materialisierten Nichtexistenz, aus dem Zyklus Dialoge mit dem Vater, Plexiglas, Metall, Eigentechnik, 126 x 94 x 23 cm, 30 kg

Waldemar Jama

1x, z cyklu Restart, druk cyfrowy, 2019

1x, from the Restart series, digital printing, 2019

1x, aus der Serie Restart, Digitaldruck, 2019

Michael Kurzwelly

kadr z filmu Between, Before and Aſter, 2003

still from Between, Before and Aſter, 2003 Ausschnitt aus dem Film Between, Before and Aſter, 2003

Elisa Asenbaum, Thomas Stuck

1) JA, szkło, aluminium, złota tkanina, tłuszcz, 150x100cm, 2020

ME, glass, aluminum, gold fabric, grease, 150x100 cm, 2020 ICH, Glas, Aluminium, Goldstoff, Fett, 150 x 100 cm, 2020

2) Kamień kosmiczny 1, fotografia z cytatem, 27 x 42 cm, 2020

Space Stone I, photograph with a quoted note, 27 x 42 cm, 2020

Weltraumstein 1, Fotografie mit einer Notiz, 27 x 42 cm, 2020

Marek Poźniak Dla Jerzego, 1978 For Jerzy, 1978 Für Jerzy, 1978

Marianna Michałowska Z ciemni pamięci, fotoobiekt, 2020 From the Darkroom of Memory, photo-object, 2020 Aus der Dunkelkammer der Erinnerung, Foto-Objekt, 2020

Marek Gardulski

bez tytułu, odbitka srebrowa, 41,5 x 56,5 cm, 2005 untitled, silver print, 2005, 41.5 x 56.5 cm, 2005 ohne Titel, Silberdruck, 2005, 41.5 x 56.5 cm, 2005

Berty Skuber

 Desiderio, tusz chiński i kredki na kolażu fotograficznym, 28 x 24 cm, 2019-2020

Desiderio, India ink and crayon on photo collage, 28 x 24 cm, 2019-2020  Desiderio, China-Tinte und Buntstife auf Fotocollage, 28 x 24 cm, 2019-2020

Anna Panek-Kusz Sugestywność wymiaru, fotografia, 40 x 60 cm, 2020

Evocative Dimension, 40 x 60x cm, 2020 Suggestivität des Ausmaßes, Fotografie, 40 x 60x cm, 2020

Janusz Musiał

FOTO-HISTO-GRA-MY, technika mieszana (fotografia, styrodur, laser, rama), obiekt 30 x 40 x 2 cm, 2020 PHOTO-HISTO-GRAMS, mixed technique (photography, styrodur, laser, frame), object 30 x 40 x 2 cm, 2020  FOTO-HISTO-GRAMME, Mischtechnik (Fotografie, Styrodur, Laser, Rahmen), Objekt 30 x 40 x 2 cm, 2020

Štěpán Grygar

bez tytułu (Bruksela), 2020, 40 x 30 cm untitled (Brussels), 2020, 40 x 30 cm ohne Titel (Brüssel), 2020, 40 x 30 cm

Grzegorz Sztabiński zdjęcie z performance’u Poza obraz, Lyon, 1981 photo from the performance Beyond the Image, Lyon, 1981

Foto der Performance Außerhalb des Bildes, Lyon, 1981

Zdenek Stuchlik

Magiczna ziemia, Kłodzko, 2000 The Land of Magic, Kłodzko, 2000 Das Land der Magie, Kłodzko, 2000

Zdzisław Sowiński

Istnienie poza, 2020 Existence beyond, 2020 Existenz darüber hinaus, 2020

Zdzisław Sosnowski Entropia – wektor czasu. Mimo to przez całe życie byłem tą samą osobą, 186 x 268 cm, 2020 Entropy – Vector of Time. Even so, I have been the same person all my life, 186 x 268 cm, 2020 Entropie – Vektor der Zeit. Trotzdem war ich mein Leben lang die gleiche Person, 186 x 268 cm, 2020

Timo Kahlen

 Insignificant, fotografia, kadr z NetArtu, fotografia na płótnie, 80 x 120 cm, 2020  Insignificant, photograph, NetArt still, photo on canvas, 80 x 120 cm, 2020  Insignificant, Fotografie, NetArt, Foto auf Leinwand, 80 x 120 cm, 2020

 

Naoya Yoshikawa

A Cup of Water, kubek wody na biurku przewodniczącego parlamentu, zdjęcie z ekranu telewizyjnego w czasie gwałtownej debaty na temat Traktat o Wzajemnej Współpracy i Bezpieczeństwie między Japonią i stanami Zjednoczonymi

A Cup of Water, a cup of water standing on the desk of the chairman of the parliament, taken from the TV screen during a fierce debate about the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America.

A Cup of Water, ein dem Fernsehbild entnommener Wasserbecher, der auf dem Schreibtisch des Parlamentspräsidenten steht während einer heſtigen Debatte über den Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika

Mano Tohei

Read between the Figure, kolaż cyfrowy, 2020 Read between the figure, digital collage work, 2020 Read between the figure, Digitale Collage, 2020

Witold Węgrzyn

Nałożenie czasów, 2020

Superposition of Times, 2020

Überlagerung der Zeiten, 2020