lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

TAKE YOUR TIME – your moment

Autor | artist: Daria Rzepiela (1979)

 

miejsce | place | Ort: Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

#takeyourtimenow @takeyourtimenow.art @dariarzepiela.com

kadr z animacji TYT

Still of the animation TYT

Ausschnitt aus der Animation TYT