lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Reinterpretacja jako strategia współczesnej fotografii

Re-interpretation as a Strategy for Contemporary

Photography Neuinterpretation als Strategie der zeitgenössischen Fotografie

Autor | artist: Zbigniew Tomaszczuk (1949)

 

miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice

Chełm, 1980-2018