lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Zobaczyć Antropocen

Seeing the Anthropocene

Das Anthropozän sehen

Autor | artist: Remigiusz Koniecko (1977)

 

miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice

Zobaczyć Antropocen, tryptyk, fotografia cyfrowa, wydruk atramentowy pigmentowy 150x50cm, 2020 Seeing the Anthropocene, Triptych, Digital Photography, Pigment Ink Print 150x50cm, 2020 Siehe Anthropozän, Triptychon, Digitalfotografie, 150x50cm, pigmentierter Tintenstrahldruck, 2020