lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Rhizomantic

Autor | artist: Jan Poppenhagen (1974), Oliver Vogt (1966)

 

miejsce | place | Ort: słupy ogłoszeniowe w Słubicach | advertising pillars in Słubice | Litfasssäulen in Słubice