lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Into the Wild

Kurator | curator: Patrick Huber

 

autorzy | artists | Autoren: Sylvia Henrich (1982), Claudia Kugler (1969), Stefanie Seufert (1969)

 

miejsce | place | Ort: Blok-O, Karl-Marx-Straße 182, Frankfurt (Oder)

Sylvia Henrich, Szkic do kurtyny (II), 2019, Piezo druk pigmentowy, 155 x 218 cm

 Sylvia Henrich, Sketch for a Curtain (II), 2019, Piezo Pigment Print, 155 x 218 cm

Sylvia Henrich, Skizze für einen Vorhang (II), 2019, Piezo

Pigmentdruck, 155 x 218 cm

Claudia Kugler, Bubble, 2019, C-print na papierze afiszowym, 190 x 135 cm Claudia Kugler, Bubble, 2019, C-Print on paper affiche, 190 x 135 cm Claudia Kugler, Bubble, 2019, C-Print auf Affichenpapier, 190 x 135 cm

Stefanie Seufert, Touch No. 1, 2019, fotogram negatywowy, C-print, analogowy, 165 x 106 cm

Stefanie Seufert, Touch No. 1, 2019, Negative photogram, C-print, analogue, 165 x 106 cm

Stefanie Seufert, Touch No. 1, 2019, negatives Photogramm, C-print, analog, 165 x 106 cm