lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Hołd dla Leonarda da Vinci

Homage to Leonardo da Vinci

Hommage an Leonardo da Vinci

Autorzy | artists | Autoren: Ryszard Paprocki (1963), Wiktor Paprocki (1994)

 

miejsce | place | Ort: Friedenskirche, Schulstraße 4A, Frankfurt (Oder)