lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Chwila

Moment Project

Moment

Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Exhibition of students of the State University of Film, Television and Theatre in Łódź | Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź

 

kuratorzy | curators | Kuratoren: Marek Poźniak (1960), Janusz Tylman (1945)

 

autorzy | artists | Autoren: Barbara Budniak (1982), Konrad Kultys (1988), Karolina Nina Kupis (1995), Jarosław Kuśmierski (1992), Karolina Nowicka (1985)

 

miejsce | place | Ort: Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

Barbara Budniak

Jarosław Kuśmierski

Konrad Kultys

Barbara Budniak

 Karolina Nowicka