lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Mutacje przestrzeni

Space Mutations

Raummutationen

Kurator | curator: Michael Kurzwelly (1963)

 

autorzy | artists | Autoren: Karl-Ludwig Diehl (1948), Miha Kosovel (1984), Michael Kurzwelly (1963), Tanel Rander (1980)

 

Miejsce | place | Ort: Galerie B | Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Miha Kosovel

Karl-Ludwig Diehl

Michael Kurzwelly

Tanel Rander