lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Momencik

Wait a Moment

Moment mal

Autor | artist: Patrick Huber (1959)   www.patrickhuber.de

 

miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice