lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Znak czasu czyli maska

Sign of the Time or Mask

Zeichen der Zeit, also Maske

Autor | artist:  Mariusz Przygoda (1959)

 

miejsce | place | Ort: Blok-O, Karl-Marx-Straße 182, Frankfurt (Oder)