lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Punkt krytyczny

Critical Point

Der kritische Punkt

Pokaz studentów kierunku Intermedia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | Student Show of the Intermedia Class at the Art University Poznań | Filmvorführungen von Studierenden des Intermedia-Studiengangs der Universität der Künste Poznań

 

Kurator | curator: Sławomir Sobczak

 

współpraca | cooperation | Kooperation: Jakub Jasiukiewicz

 

autorzy | artists | Autoren: Nicolas Imbert (1988), Filip Strzelczyk (1998), Mieszko Dobek (1997) & Maria Wolna (1997);

 

zespół | team | Besatzung: Mari Ferrario (1999), Joanna Suppan (2000), Jan Kolbarczyk (1997), Gorge Ingeborge (1996), Angelina Mass (1995), Jana Denisiuk (2000), Natalia Gdak (2000), Miłosz Rygiel-Sańko (1998), Piotr Maciejowski (1999), Jędrzej Parzy (1999), Joanna Gaj (1999), Alex Goluk (1998)), Cheng Yi-Ting (1997), Lena Lubińska (1998), Ewa Pajewska-Wawrzyniak (1979), Sławomir Sobczak (1964), Yana Shostak (1993) & Jakub Jasiukiewicz (1983)

Cheng Yi-Ting, Wielka zaraza Cheng Yi-Ting, The Great Plague

Cheng Yi-Ting, Die große Plage

Cheng Yi-Ting, Wielka zaraza Cheng Yi-Ting, The Great Plague

Cheng Yi-Ting, Die große Plage

Lena Lubińska, Poza wzbierającą we mnie tajemnicą Lena Lubińska, Outside the secret gathering inside me Lena Lubińska, Außerhalb der geheimen Versammlung in mir

Nicolas Imbert, Dziennik choroby zakaźnej

Nicolas Imbert, Infectious Disease Journal

Nicolas Imbert, Journal einer ansteckenden Krankheit

Mieszko Dobek, Maria Wolna, Krajobraz wewnętrzny Mieszko Dobek, Maria Wolna, Internal Landscape Mieszko Dobek, Maria Wolna, Interne Landschaſt