lAbiRynT 2020

23

24

25

X

Akademia

Akademie

Academy

Fotorelacja

Bildbericht

Photorelation

Wystawy

AusstellungeExhibition

Mapka

Karte

Map

Archiwum

Archiv

Archives

Katalog

Katalog

Catalog

Organizatorzy

Organisatoren

Organizers

Idea

Idee

Idea

Granica

Border

Grenze

Autor | artist: Paweł Kula (1976)

 

miejsce | place | Ort: Biblioteka Miasta i Gminy Słubice, ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice