lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Niedopowiedzenia

Unklarheiten

Centylion

Blue Notes

Malarstwo w instalacji

Installative Malerei

Tytuł byłby nadmiarem

Ein Titel wäre bereits Übermaß

Wartość

Wert

Send Receive

Brainstorming

Nadmiar czasu (solarygrafia)

Übermaß an Zeit (Solargraphie)

Vacuum

Kompost słowny

Wortkompost

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ...

SORG DICH UM MICH...

Laponia

Lappland

I photographed people who...

Coś co najbardziej pomaga...

Etwas, das mir am meisten...

Integrowanie nadmiaru

Integration des Überfl usses

Akademia

Akademie

Nie za czytelnie

Nicht zu leserlich

PRZYWIDZENIA

TRUGBILDER

Odrzucone

Verworfen

Koniec świata

Das Ende der Welt

Chambre Subtil

Sztuka czystych pojęć

Die Kunst reiner Begriffe

Znaki czasów

Zeichen der Zeit

Inside

Nadmiar syndromów?

Ein Übermaß an Syndromen?

Exodus

...od dołu do góry czyli...

...von unten nach oben...

Kret, większy niż kiedykolwiek...

Ein Maulwurf, größer als...