lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Malarstwo w instalacji

Installative Malerei

Autor: Magnus von Stett en (1964)

 

miejsce | Ort: Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK

Moje malarstwo wykorzystuje przestrzeń jako tak zwany nośnik barw, w którym pojedyncze, kolorowe elementy z drewna, materiału, kartonu lub papieru stają się całościową kompozycją przestrzenną, wspólnym brzmieniem barw.

 

By bardziej szczegółowo móc zgłębić warunki przestrzenne, wykorzystuję moduły, które różnią się w swej liczbie, rozchodzeniu się oraz barwności, za każdym razem tworząc dzięki temu różnorodny wygląd. Widzę w tym poszerzenie pojęcia obrazu płaskiego, który może być zaprezentowany pojedynczo lub też stać się częścią większej kompozycji.

Meine installative Malerei benutzt den Raum als sogenanntenFarbträger, in dem die einzelnen farbigen Elementeaus Holz, Stoff Karton oder Papier zu einer räumlichenGesamtkomposition werden, zu einem Gesamtfarbklang.

 

Um auf die räumlichen Gegebenheiten detaillierter eingehenzu können, verwende ich Module, die in ihrer Anzahl,Ausbreitung und Farbigkeit variieren und jeweils dadurchein unterschiedliches Erscheinungsbild hervorbringen.Dabei sehe ich hier eine Erweiterung des Tafelbildes, welchessolistisch präsentiert oder eben selbst auch ein Teileiner Gesamtkomposition sein kann.