lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

15:15

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

Inauguracja festiwalu lAbiRynT | Eröffnung des 19. lAbiRynT Festivals

_________________________________________________________

15:40

(Galeria „Okno” SMOK | Galerie „Okno“ im Słubicer Kulturhaus SMOK)

(Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK)

Otwarcie wystawy „Niedopowiedzenia” | Ausstellungseröffnung „Unklarheiten“ – kurator | Kurator: Jerzy Olek, autorzy | Autoren: Elisa Asenbaum & Thomas Stuck, Vince Briffa, Daisuke Iwamoto, Timo Kahlen, Wolf Kahlen, Jacek Kasprzycki & Tamara Sorbian, Anton S. Kehrer, Thomas Kellner, Bogusław Michnik, Manfred Mohr, Floris M. Neusűss, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Eunkyu Ryu, Rudolf Sikora, Berty Skuber, Wojciech Sternak, Zdenĕk Stuchlik, Danae Syrrou, Birgit Wudtke, Naoya Yoshikawa

_________________________________________________________

16:20

Studio fotograficzne | Fotostudio

Maciej Pazera – „Centylion” | „Zentillion“

_________________________________________________________

16:35

(Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK)

„Blue Notes” – COPYRIGHTberlin (Patrick Huber & Ute Lindner)

_________________________________________________________

17:00

(Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK)

Magnus von Stetten – „Malarstwo w instalacji” | „Installative Malerei“

_________________________________________________________

17:20

(Foyer SMOK | Foyer des SMOK)

Adam Czerneńko – „Przywidzenia” | „Trugbilder“

_________________________________________________________

17:40

(Sala konferencyjna SMOK | Konferenzsaal des SMOK)

Albrecht Walter – „Chambre Subtil”

_________________________________________________________

18:00

kolacja | Abendessen

_________________________________________________________

18:50

(Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

wykłady | Vorträge:

 

Birgit Wudtke – „WWW-obrazy-kolaże autorstwa Birgit Wudke w kontekście (post-)cyfrowej sztuki fotograficznej” | „WWW-Bilder-Collagen von Birgit Wudtke im Kontext (post-) digitaler Fotokunst“

Vince Briffa – „Stany pomiędzy” | „Zwischenzustände“

 

filmy | Filme:

 

Laura Jankowska – „W dżungli znaków” | „Im Zeichendschungel“

Jacek Kasprzycki, Tamara Sorbian – „Potęga malarstwa” | „Die Macht der Malerei“

Mirosław Rajkowski – „Konkretna abstrakcja” | „Konkrete Abstraktion“

_________________________________________________________

20:30

(Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

Koncert | Konzert

Flabbergasted Trees (Elo Masing – skrzypce | Violine, Albrecht Walter – klarnet | Klarinette, Thomas Michael Kumlehn – flet | Flöte ), “Balls of Wool”

9:00

wyjazd autobusu , ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach | Abfahrt des Busses um 9:00 Uhr, Piłsudskiego Straße 14, am Studentenwohnheim

9:30

(Dolina Uradu | Tal bei Urad)

 

Tomasz Fedyszyn – „Inside”

 

Marek Poźniak, Janusz Tylman – „…od dołu do góry czyli tak w niebie, jak i na ziemi” | „...von unten nach oben, also wie im Himmel, so auf Erden“

 

„Tytuł byłby nadmiarem” | „Ein Titel wäre bereits Übermaß“ – wystawa studentów i absolwentów VI Pracowni Rzeźby UA w Poznaniu oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie | Ausstellung von Studierenden und Absolventen des 6. Lehrstuhls für Bildhauerei an der Kunstuniversität Poznań sowie von Studierenden der Kunsthochschule Bratislava – kurator | Kurator: Marcin Berdyszak, autorzy | Autoren: Marta Bosowska, Tomasz Drewicz, Magdalena Hoffa, Iwetta Tomaszewska, Marta Wyczółkowska, “Øleg&Kaśka” (Karolina Bieniek & Olgierd Nurowski)

 

Izabela Sak – „Wartość” | „Wert“

 

Aleksandra Cząstka – „Coś co najbardziej pomaga mi na nadmiar, ale jeszcze nie zdradzę co” | „Etwas, das mir am meisten hilft bei Überfluss, aber noch verrate ich nicht was“

 

Jacek Fałdyna – akcent muzyczny | Musikalischer Akzent

 

11:15

wyjazd autobusu do Frankfurtu | Abfahrt des Busses nach Frankfurt

_________________________________________________________

12:00

(Krematorium, Główny Cmentarz Frankfurtu nad Odrą | Hauptfriedhof Frankfurt (Oder)

 

Robert Abts – „Send Receive”

_________________________________________________________

13:00

(Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt)

 

Otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” | Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimedia Akademie lAbyRinT“ – koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly, wykładowcy | Lehrer: Robert Abts, Marcin Berdyszak, Michael Kurzwelly, Piotr Kucia, Anna Panek-Kusz

_________________________________________________________

15:15

(Brandenburskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Frankfurt (Oder) | (Brandenburgisches

Landesmuseum für moderne Kunst, Frankfurt (Oder)

 

Peter Aerschmann – „Koniec świata” | „Das Ende der Welt”

_________________________________________________________

16:30

(Collegium Polonicum)

 

„Znaki czasów” | „Zeichen der Zeit“ – kurator | Kurator: Rudolf Němeček, autorzy | Autoren: Monika Šimek Fulková, Petr Moško, Rudolf Němeček, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

_________________________________________________________

17:00

Spektakl na podstawie tekstu Andrzeja K. Urbańskiego „oh!” | Theaterstück auf Basis des Textes „oh!“ von Andrzej K. Urbański, adaptacja i reżyseria | Regie und Adaption: Marcin Czerwiński, głos | Stimme: Orfeusz Jakubiszyn, ruch i dźwięki | Bewegung und Ton: Adam Cybulski, Marcin Czerwiński, Orfeusz Jakubiszyn, Produkcja | Produktion: plaża.ciemnia (kontakt: fb)

_________________________________________________________

18:00

(Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK | Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

kolacja | Abendessen

_________________________________________________________

19:00

(Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

wykłady | Vorträge:

 

Dagmar Hugk, Magnus von Stetten – „Dziennik albański” | „Albanisches Tagebuch“

Video, 30 min.

 

Kirsten Kötter – Site-specific Research Nature. Kevo Subarctic Research Institute Utsjoki

Video 10 min. + Wykład | Vortrag 10 min.

 

Jerzy Olek – „Potyczki z innością” | „Gefecht mit der Andersartigkeit“

_________________________________________________________

20:30

„Książka zapomnianych słów” | „Buch der vergessenen Worte“ – poezja i taniec | Poesie und Tanz: Ewa Sonnenberg, akompaniament muzyczny | musikalische Begleitung: Ju Ghan (kontrabas) | Ju Ghan (Kontrabass) , filmy w tle: „Ewa Sonnenberg w poszukiwaniu Kazuo Ohno po warsztatach tańca butoh Daisuke Yoshimoto” |Filme im Hintergrund: „Ewa Sonnenberg auf der Suche nach Kazuo Ohno nach Workshops zum Butohtanz von Daisuke Yoshimoto“

_________________________________________________________

21:15

Wieczór w klubie Prowincja | Abend im Club Prowincja

 

 

10:00

(Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße)

 

„Exodus” – wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź – kuratorzy | Kuratoren: Marek Poźniak, Sara Mora, autorzy | Autoren: Paulina Adaszek, Marta Janecka, Weronika Jędrzejczak, Monika Łuczak, Sara Mora, Mieszko Saktura, Olga Samosionek, Aleksandra Słyż, Pola Sobuń, Martyna Strzelczyk, Piotr Zbierski

 

„Brainstorming” – wystawa studentów wydziału scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie | Ausstellung von Studierenden des Bereiches Theaterausstattung der Hochschule für Bildende Künste Dresden – kuratorzy | Kuratoren: Katharina Lewonig, Tobias Stengel, Jens Büttner, autorzy | Autoren: Elisabeth Augustin, Laura Baschin, Julia Böhm, Lina Bollmann, Lea Flechtner, Anja Gast, Anna Gutmann, Lotte Hellweg, Ida Herrmann, Swantje Hinrichs, Britta Karbach, Julia Kretzschmar, Wibke Löning, Sina Rieder, Anne Schleinitz, Fabian Tietz, Jakub Wicaz, Talitha Wolf, Luise Wolf, Viki Wolfram

 

„Nadmiar czasu (solarygrafia)” | „Übermaß an Zeit (Solargraphie)“ – wystawa studentów kierunku technik multimedialnych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie | Ausstellung von Studierenden des Studiengangs für Multimediale Techniken der Schlesischen Universität Opava – kurator | Kurator: Martin Petrásek, autorzy | Autoren: Marie Bednářová, Arnoš Holan, Libor Kilnar, Martin Petrásek, Markéta Plevová, Jan Spisar

 

„Vacuum” – kurator | Kurator: Martin Petrásek, autor | Autor: Jiří Dobrý

 

„Integrowanie nadmiaru” | „Integration des Überflusses“ – kurator | Kurator: Grzegorz Sztabiński, autorzy | Autoren: Marek Domański, Aleksandra Fryc, Aleksandra Grzęda, Patrycja Lewandowska, Sławomir Lorenc, Tomasz Matuszak, Lesław Miśkiewicz, Maja Opałko, Gabriela Porada, Magdalena Samborska, Dorota Szczepaniak, Barbara Szewczyk, Grzegorz Sztabiński, Maciej Ziółkowski

 

Piotr Kucia – „Odrzucone” | „Verworfen“

 

Mirosław Rajkowski – „Sztuka czystych pojęć” | „Die Kunst reiner Begriffe“

 

Michael Kurzwelly – „Nadmiar syndromów” | „Ein Übermaß an Syndromen“

 

Tanel Rander / Brivibas galerija – „Kret, większy niż kiedykolwiek do tej pory widziany” | „Ein Maulwurf, größer als jemals zuvor gesehen“, artyści | Künstler: Gundega Evelone & Andris Landaus, Anne-Liis Kogan, Eva Labotkin, Marit Mihklepp & Edgars Rubenis

 

Volkmar Köhler – „Kompost słowny” | „Wortkompost“

 

Justyna Miklasiewicz – „Zaopiekuj się mną, pokochaj mnie” | „Sorg dich um mich, liebe mich“

 

Wojciech Sternak – „Laponia” | „Lappland“

 

Janusz Dąbkiewicz – „I photographed people who are photographing”

 

Iwo Wieczorek – „Nie za czytelnie” | „Nicht zu leserlich“

 

 

 

19 X 2018 piątek | Freitag

20 X 2018 sobota | Samstag

21 X 2018 niedziela | Sonntag