lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ, POKOCHAJ MNIE

SORG DICH UM MICH, LIEBE MICH

Autor: Justy na Miklasiewicz (1976)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße

 

Temat tegorocznego festiwalu podsuwa pomysł sięgnięcia do tradycji objet trouvé. W sytuacji nadmiaru dobrze jest korzystać z tego, co już jest, także po to, by szukać nowych

znaczeń…lub nie nowych albo nie tak oczywistych w pierwszym kontakcie z obiektem znalezionym.

Etykiety odzieżowe zbieram od dawna. Instynktownie odczuwam przewrotność w sprzeczności pomiędzy jakością wykonania niektórych ubrań a ich przeznaczeniem…  jakim niewątpliwie jest natychmiastowa droga do śmietnika. Opór przed wyrzucaniem etykiet tłumaczę sobie solidarnością z myślą grafi ka, który je zaprojektował, i drukarza, który dobierał farbę i papier. Gdzieś w tym kawałku tekturki, który odcięty od ubrania staje się odpadkiem, ukryte są ludzkie historie.

„MADE WITH GENIUNE LOVE, ESPECIALLY FOR YOU. OYSHO WANTS TO TAKE CARE OF YOU”. Intrygująca treść! Nadmiar, nadmiar znaczeń albo właśnie odwrotnie – trywializowanie poszczególnych słów – wielkich słów ludzkości – takich jak miłość, troska… sztuka.

Żyjemy w interesującym świecie, w którym mówi się nam,

że powinniśmy pokochać parę butów, zaopiekować się

sweterkiem i odczuwać kolekcjonerską satysfakcję po zakupie

płaszczyka. Rzeczy przestają być tym czym są. Chociaż

jeśli zaczniemy świadomie na to patrzeć, to może stać

się całkiem zabawnie.

„ME TO YOU”

 

Das Leitmotiv des diesjährigen Festivals schiebt einem die Idee unter, nach der Tradition des objet trouvé zu greifen. In einer Situation des Überfl usses ist es gut von dem Gebrauch

zu machen, was schon da ist, um darin neue Bedeutungen zu fi nden… oder keine neuen oder nicht so off ensichtliche, wie beim Erstontakt mit dem vorgefundenen Objekt.

Kleidungsetiketten sammle ich seit Langem. Instinktiv spüre ich eine Falschheit in der Widersprüchlichkeit zwischen der Erzeugnisqualität einiger Klamotten und ihrer Bestimmung, was zweifellos den direkten Weg in den Mülleimer bedeutet. Den Widerstand vor dem Wegwerfen von Etiketten erkläre ich mir mit einer Solidarität mit dem Grafiker, der sie designt hat und dem Drucker, der die Farbe und das Papier ausgewählt hat. Irgendwo in diesem Textilstückchen, welches abgetrennt von der Kleidung zu Abfall  wird, sind menschliche Geschichten versteckt.

„MADE WITH GENIUNE LOVE, ESPECIALLY FOR YOU. OYSHO WANTS TO TAKE CARE OF YOU”. Interessanter Inhalt! Überfl uss, Überfl uss an Bedeutungen oder eben genau anders

herum – Trivialisierung bestimmter Wörter – großer Worte der Menschheit – wie Liebe, Sorge… Kunst. Wir leben in einer interessanten Welt, in der man uns sagt, dass wir ein paar Schuhe lieben sollen, dass wir uns um einen Pulli kümmern sollen und nach dem Kauf eines Mäntelchens die Befriedigung eines Sammlers empfi nden sollen. Die Dinge hören auf das zu sein was sie sind. Schauen wir jedoch bewusst auf sie, dann kann es regelrecht lustig werden. „ME TO YOU”