lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Nie za czytelnie

Nicht zu leserlich

Autor: Iwo Wieczorek (1993)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße

 

Napędzani ciągłą żądzą uwagi potencjalnie wiążącą się z zyskiem – krzyczymy częściej, głośniej i coraz bardziej niezrozumiale. Zagłuszając swoje otoczenie, zagłuszamy też siebie. Stworzony pieczołowicie, bądź nie, komunikat jest pomijany, nie dociera, staje się bałaganem, by w ostateczności zginąć przytłoczony przez swych współtowarzyszy przekazu. Przyjdź tu, nie kupuj tam, weź kilogram mięsa o 10% taniej, załóż koszulkę z naszym nadrukiem, połóż się w trumnie, którą sam sobie zbijesz, a to wszystko w promocyjnej cenie 26 groszy – bo tyle według Filipa Springera, autora Wanny z kolumnadą, kosztuje Twoje spojrzenie. Uwiera nas w oczy ten cały krzyk, gwar, forma i kolor? Rozwiązanie jest proste – nie patrzmy.

 

Fotografie zostały wykonane na przestrzeni kilku miesięcy w Polsce, między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Grudziądzu oraz Kępnie.

 

Angetrieben von ständiger Begierde nach Aufmerksamkeit, die potenziell mit Gewinn verbunden ist, schreien wir häufi ger, lauter und immer unverständlicher. Unsere Umgebung

übertönend übertönen wir uns selbst. Eine Mitteilung, sorgfältig geschaff en oder nicht, wird übersprungen, kommt nicht an, wird zu Unordnung, um letztlich unter der Last seiner Mitbegleiter umzukommen. Komm her, kauf nicht dort, nimm ein Kilo Fleisch zu 10% Rabatt, zieh dir ein T-Shirt mit unserem Aufdruck an, leg dich in den Sarg, den du selber zimmerst, und das alles zum Sparpreis von 26 Cent – so viel kostet dein Blick laut des Autors Filip

Springer. Das ganze Geschrei, der Lärm, die Form und Farbe trübt die Augen? Die Lösung ist simpel – einfach nicht hinschauen.

 

Die Fotos entstanden im Zeitraum mehrerer Monate in Polen, unter anderem in Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz und Kępno.