lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Coś co najbardziej pomaga mi na nadmiar, ale jeszcze nie zdradzę co

Etwas, das mir am meisten hilft gegen Überfl uss, aber noch verrate ich nicht was

Autor: Aleksandra Cząstka (1995)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

Strumień myśli

 

Wracam do siebie, jak ręka pisze.

Nikt tu nie ocenia, bo nikogo nie ma.

Co świat robi z człowiekiem?

Chce mi się krzyczeć, otwieram twarz,

ale się z niej nic nie wydobywa.

Stres mi się osadził na strunach głosowych,

a to jest najlepsze, co mam.

Chcę coś napisać, ale celuję obok słowami.

Nie umiem trafi ć w sedno.

Z przebodźcowania w końcu nie umiem powiedzieć,

o co mi chodzi.

A jak nie trafi am w słowa, to się irytuję.

Przecież muszę w nie trafić.

Na słowach świat zbudowano!

Myślę sobie – nie wyjdę gdzieś po raz kolejny!

Musiałabym pobić w boju siebie sprzed tygodnia!

Człowiek nie może być słabszy,

człowiek musi, musi być lepszy i lepszy, i lepszy!

Nie chyb słowami! Nie chyb!

Nad wszystkim zastanawiaj się pięć tysięcy razy!

Nie wiem nawet, co bym chciała robić, tyle rzeczy mnie

zajmuje,

nie wiem, czy dobrych.

Wszystko na słowach.

Poczucie gdzie się schowało?! Nie wiadomo!

 

Gedankenstrom

 

Ich kehre zu mir selbst zurück, wenn ich mit der Hand schreibe.

Niemand bewertet, da niemand hier ist.

Was macht die Welt mit dem Menschen?

Ich möchte schreien, öff ne den Mund,

aber es will nichts herauskommen.

Der Stress ließ sich auf meinen Stimmbändern nieder,

und diese sind das Beste, was ich habe.

Ich möchte etwas schreiben, treff e mit den Worten aber

daneben.

Ich kann nicht ins Schwarze treffen.

Aufgrund der Reizüberfl utung kann ich schließlich nicht

ausdrücken, worum es mir geht.

Und wenn ich nicht die Worte treff e, bin ich irritiert.

Aber ich muss sie doch treff en.

Auf Worten wurde die Welt erbaut!

Ich denke mir – ich gehe nicht zum wiederholten Mal

irgendwo hin!

Ich müsste mein Selbst von vor einer Woche im Kampf

besiegen!

Der Mensch darf nicht schwächeln,

der Mensch muss, muss besser sein und besser, und besser!

Verfehle nicht mit Worten. Verfehle nicht!

Durchdenke alles fünft ausendmal!

Ich weiß nicht einmal, was ich gerne machen würde, so viele

Dinge beschäft igen mich, von denen ich nicht weiß, ob sie

gut sind.

Alles basiert auf Worten.

Wo hat sich das Gefühl versteckt?! Man weiß es nicht!

 

Magdalena Hoffa, Empty