lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Koniec świata

Das Ende der Welt

Autor: Peter Aerschmann (1969)

 

miejsce | Ort: Brandenburskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Frankfurt (Oder) | Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, Frankfurt (Oder)

 

Wyobrażenie wielkiego wybuchu pozwala przypuszczać, że kiedyś nastąpi wybuch ostateczny, w wyniku którego Ziemia rozpadnie się całkowicie, a jedynie jej cząstki będą krążyły we wszechświecie. Co pozostanie po ludzkości? Pularda, pasta do zębów czy kilka czipsów? Film pokazuje ślady i pamiątki naszej cywilizacji, które w pustym pomieszczeniu tworzą nowe konstelacje i małe wszechświaty.

 

Filmy z tej serii:

 

• Metamorfoza, 2017, HD wideo, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

• Scavo, 2016, HD video, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

• Strobilus, 2014, HD video, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

• End of the World, 2014, HD video, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

• Ślimak, 2014, HD video, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

• Sputnik, 2014, HD video, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

• Symulacja łąk, 2013, HD video, 10 min, zapętlone,

bez dźwięku, ed. 5+1AP

 

Die Vorstellung des Big Bang lässt vermuten, dass einmal ein Endknall folgen wird, wobei die Erde sich vollständig aufl öst und nur noch Fundstücke davon im Weltall zu finden sind. Was bleibt von der Menschheit übrig? Ein Poulet, eine Zahnpasta oder ein paar Chips? Das Video zeigt Spuren und Souvenirs unserer Zivilisation, die sich im leeren Raum zu neuen Konstellationen und kleinen Universen formen.

 

Die Videos aus der Serie:

 

• Metamorphose, 2017, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

• Scavo, 2016, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

• Strobilus, 2014, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

• End of the World, 2014, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

• Schnecke, 2014, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

• Sputnik, 2014, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

• Wiesen Simulation, 2013, HD video, 10 min loop,

no sound, ed. 5+1AP

 

 

End of the World, 2014, HD video, 10 min, zapętlone, bez dźwięku

End of the World, 2014, HD Video, 10 Min Loop, ohne Ton