lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Blue Notes

Autor: COPYRIGHTberlin (Ute Lindner 1958, Patrick Huber 1959)

 

miejsce | Ort: Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK

Pojęciem „blue notes” określa się dźwięki, które w szczególny sposób kształtują charakter muzyki blues. To międzytony, których nie da się umieścić w naszym systemie tonalnym.

 

Również tu ciężko jest je przyporządkować, ponieważ są to niebieskie notatki lub niebieskie przełożenia dzieł sztuki, które zostały nam udostępnione przez zaprzyjaźnionych artystów, byśmy mogli wykonać z nich kopie 1:1 metodą cyjanotypii – starą techniką fotografi czną, tworzącą w słońcu niebieski pigment.

 

Są to niezależne dzieła sztuki, jednocześnie jednak wyczuwa się w nich tęsknotę za oryginałem, a tęsknota również w muzyce blues jest uczuciem najskrytszym. Tym sposobem z czasem stopniowo powiększa się archiwum niebieskich wspomnień oryginału.

Als Blue Notes bezeichnet man in der Musik Töne, die in besonderem Maß den Charakter des Blues prägen. Es sind Zwischentöne, die sich nicht in unser Tonsystem einfügen lassen.

 

Auch hier lassen sie sich schwer einordnen, denn es sind blaue Notizen oder blaue Übersetzungen von Kunstwerken, die uns befreundete Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung gestellt haben, um von ihnen 1:1-Kopien als Cyanotypien herzustellen – jene alte fotografi sche Technik, in der die Sonne blaues Pigment erzeugt.

 

Sie sind autonome Kunstwerke, zugleich liegt in ihnen die Sehnsucht nach dem Original, und Sehnsucht ist auch beim Blues das intimste Gefühl. So wird mit der Zeit allmählich ein Archiv anwachsen – blaue Erinnerungen an das Original.

Blue Notes – Performans taneczny: Kasia Górczyńska, zdjęcie Rafał Górczyński, 2016, cyjanotypia

Blue Notes – Tanzperformance: Kasia Górczyńska, Foto Rafał Górczyński, 2016, Cyanotypie