lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Tytuł byłby nadmiarem

Ein Titel wäre bereits Übermaß

Kurator: Marcin Berdyszak

 

autorzy | Autoren: Marta Bosowska (1984), Tomasz Drewicz (1982), Magdalena Hoff a (1990), Iwett a Tomaszewska (1994), Marta Wyczółkowska (1983), Øleg&Kaśka (Karolina Bieniek (1994), Olgierd Nurowski (1996)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

Wystawa studentów i absolwentów VI Pracowni Rzeźby UA w Poznaniu oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie

Ausstellung von Studierenden und Absolventen des 6. Lehrstuhls für Bildhauerei an der Kunstuniversität Poznań sowie von Studierenden der Kunsthochschule Bratislava

Mieć tyle, żeby starczyło i nie martwić się. Mieć tyle, abyniczego nie trzeba było sobie odmawiać. Mieć więcej, niżpotrzebujemy. Wreszcie mieć tyle, aby niczym się nieprzejmować i powoli tracić kontrolę nad tym, ile w ogólemamy. Brak jest niekulturalny, nawet nieetyczny bo niezawiera potencjału dającego szansę komuś pomóc. Jestnie na czasie. Dziś na czasie jest minimalizm, ponieważjest świadomym działaniem wynikającym z deklaracji.Można powiedzieć, że jest to kulturowe działanie wbrewnadmiernemu posiadaniu. Mieć mało, chociaż mogę miećdużo.. Opozycją nadmiaru jest ograniczenie, które pozwalana koncentrację, zawężenie pola, specjalizację i twórcząsensowność we wszystkich obszarach. Wszelki nadmiarjest niezdrowy, niebezpieczny i może prowadzić doszaleństwa czy skrajnej apatii…

 

Nadmierna prędkość zwiększa ryzyko. Nadmiar ryzykazwiększa adrenalinę. Nadmiar słów może rozmyć sens.Nadmierny porządek rodzi terror. Nadmierny chaos rozprasza.Nadmierne bycie online wytrąca relacje bezpośrednie.Nadmiar konsekwencji szkodzi kreacji. Nadmiarwiary to podwaliny miłości. Nadmiar czasu nie istnieje.

 

 

 

Marcin Berdyszak

So viel haben, dass es reicht und man keine Sorgen hat. Soviel haben, dass man sich nichts entsagen müsste. Mehrhaben, als wir benötigen. Endlich so viel haben, um sichvon nichts mehr beunruhigen zu lassen und allmählichdie Kontrolle darüber zu verlieren, wie viel wir überhaupthaben. Mangel ist taktlos, ja sogar unethisch, da er nichtdie Chance gibt, anderen helfen zu können. Er ist nichtzeitgemäß, Minimalismus hingegen schon, da dieser dasbewusste Tun ist, welches aus einer Manifestation herausresultiert. Man kann sagen, dass es eine kulturelle Handlungentgegen übermäßigesn Besitzen ist. Wenig habenobwohl man viel haben könnte. Das Gegenteil von Übermaßist bewusster Mangel, eine Begrenzung, die es erlaubtsich zu konzentrieren, zu spezialisieren und künstlerischeSinnhaft igkeit in allen Sphären zu erreichen. JeglichesÜbermaß ist ungesund, gefährlich und kann zu Wahnsinnoder extremer Apathie führen...

 

Übermäßige Geschwindigkeit erhöht das Risiko. Übermaßan Risiko steigert Adrenalin. Übermaß an Worten verdünntden Sinn. Übermaß an Ordnung gebärt Terror. Übermaß anChaos lenkt ab. Übermaß an Online-Sein verdrängt direkteBeziehungen. Übermaß an Konsequenz schadet der Kreation.Übermaß an Glaube ist das Fundament der Liebe.Übermaß an Zeit existiert nicht.

 

 

 

Marcin Berdyszak

Magdalena Hoffa, Empty