lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Nadmiar syndromów?

Ein Übermaß an Syndromen?

Autor: Michael Kurzwelly (1963)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße

 

Od 2015 r. dawna szkoła podstawowa „Grundschule Mitte“ stoi pusta. Zbudowana została w roku 1965 jako Politechniczna Szkoła Zawodowa „Lucie Hein”. Lucie Hein była w latach 1960-1965 nadburmistrzynią Frankfurtu nad Odrą. Ostatnio z budynku przejściowo korzystała szkoła podstawowa „Erich-Kästner Grundschule”. Od lata 2015 r. budynek stoi pusty. Z dawnej sali gimnastycznej wraz z przynależnym terenem na zewnątrz od 2016 r. korzysta Stowarzyszenie Słubfurt e.V., tworząc tam „Brückenplatz | Plac Mostowy 2.0“. Budynek byłej szkoły już drugi raz, tymczasowo, wykorzystamy w tym roku na potrzeby festiwalu „lAbiRynT”. Radni Frankfurtu nad Odrą większością głosów opowiedzieli się za wyburzeniem całego zespołu tych budynków. W miejscu szkoły ma zostać wybudowany

kompleks hotelowy wraz z centrum spa.

 

Szkielet tego przed kilkoma laty opuszczonego ciała nie zdradza zbyt wiele na temat zmieniającego się przez dziesięciolecia organizmu szkoły.

 

Zapraszam byłych nauczycieli, pracowników oraz uczniów, którzy w tym budynku w ciągu 50 lat (1965 do 2015 r.) nauczali, uczyli się i pracowali, by wspólnie wypracować energetyczny portret dawnej szkoły, który następnie, w ramach festiwalu „lAbiRynT” zostanie wystawiony w formie instalacji w byłych pomieszczeniach klasowych.

 

Seit 2015 steht die ehemalige „Grundschule Mitte“ leer. Sie  wurde 1965 als Politechnische Oberschule „Lucie Hein“ gebaut. Lucie Hein war von 1960 bis 1965 Oberbürgermeisterin von Frankfurt (Oder). Zuletzt wurde das Gebäude vorübergehend von der „Erich-Kästner Grundschule“ genutzt. Seit Sommer 2015 steht es leer. Die ehemalige Turnhalle mit dem Hortgelände nutzt Słubfurt e.V. seit 2016 als „Brückenplatz | Plac Mostowy 2.0“. Das ehemalige Schulgebäude nutzen wir temporär dieses Jahr zum zweiten Mal für das Festival „lAbiRynT“. Die Stadtverordneten von Frankfurt (Oder) haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass der gesamte Gebäudekomplex abgerissen werden soll. An die Stelle der Schule soll ein großer Hotelkomplex mit Spa-Bereich errichtet werden.

 

Das Skelett dieses vor einigen Jahren verlassenen architektonischen Körpers verrät nicht mehr viel über den sich im Laufe der Jahrzehnte wandelnden Organismus der Schule.

 

Ich lade ehemalige LehrerInnen, MitarbeiterInnen und SchülerInnen, die in diesem Gebäude im Verlauf von 50 Jahren gelehrt, gelernt und gearbeitet haben, gemeinsam an einem energetischen Porträt der ehemaligen Schule zu arbeiten, das als Installation im Rahmen des Festivals „lAbiRynT“ in einem der ehemaligen Klassenräume ausgestellt wird.