doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

ul. 1. Maja 1, Słubice

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Live Studio:
22.10.21, 16:00–21:00
23.10.21, 16:00–22:00

Wystawa grupowa | group exhibition | 
Gruppenausstellung:
Spadanie | Falling | Fallen
Kurator | Curator: Jerzy Olek
artyści | artists | Künstler*innen: Marek Abramowicz, Ferran Destemple, Janusz Drzewucki, Monika Idzikowska, Michał Jakubowicz, Wolf Kahlen, Mirosław Koch, Michael Kurzwelly, Bogusław Michnik, Janusz Musiał, Jürgen O. Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Radke, Wojciech Sternak, Zdeněk Stuchlík, Rod Summers, Grzegorz Sztabiński, Gisela Weimann
Nie-obecność | Non-Presence | Non-Presence
Lucia Čarnecká, Lucia Kotvanová, Anna Mihoková

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Uwe Behrens: Najstarsze światło | The Oldest Light | Das älteste Licht
Sławomir Brzoska: Sensibilia IV
Lia Dostlieva, Andrii Dostliev: Liżąc rany wojenne | Licking War Wounds | Kriegswunden lecken
Hannes Forster: Europa po burzy | Europe After the Storm | Europa nach dem Sturm 
Frank Herrmann: Obrazy wodne | WaterPaintings | Wasserbilder
Cezary Hładki: Przejście | Transission | Übergang
Jan Poppenhagen: Flowers of New America
Tomasz Sobecki: Dynamika miasta | City Dynamics | Stadtdynamik
Agnieszka Talaśka: Z(a)mienność | (Inter) changeability | Austauschbarkeit /Veränderlichkeit
Andreas Wolf: Powolność | Slowness | Langsamkeit

Collegium Polonicum

ul. Kościuszki 1, Słubice

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Marcin Berdyszak: Consensus Omnium – 2021
Margarete Huber: Wizje | Visions
Performance: Margarete Huber
(sala konferencyjna),
23.10.21, 11:20–11:50 | 15:00-15:30

Biblioteka Miejska | city library | Stadtbibliothek

ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Patrice Baunov, Vera Baunova: Prawdziwe marzenia | True Dreams | Wahrträume
René Stäbler: Reconstruct

Hala Sportowa | sports hall | Sporthalle

Szkoła Podstawowa nr 2, Wojska Polskiego 38, Słubice

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Elsa Artmann & Samuel Duvoisin: Znalezienie się w porównywalnej sytuacji | Moving into a Comparable Position | Umzug in eine vergleichbare Lage

Performance: Elsa Artmann & Samuel
Duvoisin, 23.10.21, 10:20–11:00

Dolina Uradu

ul. Szosowa 34, Urad

Otwarte | open | geöffnet:
23.10.21, 11:00–14:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawa indywidualna | Einzelausstellung | individual exhibition:
Katarzyna Kulpa, muzyka Julia Kulpa: Anamnezje. Przejście III | Anamnesia. Passage III | Anamnese. Übergang III
Wystawa grupowa | Gruppenausstellung | group exhibition:
Akademia lAbiRynT:
Wykładowcy |workshop teachers | Workshopleiter: Ute Lindner & Patrick Huber
Uczestnicy warsztatów (autorzy) | workshop participants (artists) | Workshopteilnehmer (Autoren): Michael Clasen, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Anna Łysiak, Darek Olechno, Annemarie Strümpfler, Konrad Tschäpe

Performance: Katarzyna Kulpa, Julia Kulpa,
foto: Krzysztof Ciszewski
24.10.21, 11.30-12.00  

Spectrum Galerie

Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawa grupowa | group exhibition |Gruppenausstellung:
Wykrywanie wibracji | Vibration Detection | Vibrationserkennung
Kurator | Curator: Rudolf Němeček;
Artyści | Künstler*innen | artists: Petr Moško, Zdeněk Mudroch, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, Monika Simek Fulková, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc 

Kulturmanufaktur Gerstenberg

Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Frank Herrmann: Objekte | Objekts | Objekte
Sabine Reinfeld: Pani Berlin | Mrs Berlin |Frau Berlin

Performance: Sabine Reinfeld,
23.10.21, 12:10–12:40

Museum Viadrina

Carl-Philipp-Emanuel-BachStraße 11A, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–17:00
23.10.21, 11:00–17:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawa indywidualna | individual
exhibition |Einzelausstellung:
Katrin Kamrau: Obiekt | The Object | Das Objekt

Volkschschule

Gartenstrasse 1, Frankfurt nad Odrą

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00

Akademia lAbiRynT
Koordynator projektu | project coordination | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly
Wykładowcy | workshop teachers | Workshopleiter: Katrin Kamrau, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz, Maciej Sperski
Uczestnicy warsztatów (autorzy) | workshop participants (artists) | Workshopteilnehmer (Autoren): Witold Cholewa, Michael Clasen, Adam Czernenko, Tomasz Fedyszyn, Jolanta Golańska, Małgorzata Goroch, Magda Grochoła, Kirsten Heuschen, Lukas Hirt, Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger, Pola Klimaszewska, Karolina Konczyńska, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Kamil Mazur-Czerniecki, Kaja Mierzejewska, Darek Olechno, Kacper Przywoźny, Jörg Sägebarth, Nina Skrzypacz, Katarzyna Skubisz, Eberhard Staar, Annemarie Strümpfler, Bartosz Surdyk, Susanne Thäsler-Wollenberg, Konrad Tschäpe

Galerie B

Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Remigiusz Koniecko: Wibracje natury i człowieka | Natural and Human Vibes | Vibrationen zwischen Mensch und Natur 
Marek Poźniak: W słońcu | In the Sun | Im Licht der Sonne 
Maciej Sperski: Interfejsy historii | Interfaces of History | Schnittstellen der Geschichte
Tobias Stengel: Model kratki i plan sieci | Grid Model and Network Plan | Gittermodel und Netzplan

Galerie WWW

Görlitzer Straße 17, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Ute Lindner/Patrick Huber: Ornament jako… | Ornament as… | Ornament als…
Thomas Scheffer: Fantôme fragile

Brückenplatz-Plac Mostowy

Carl-Philipp-Emanuel-BachStraße, gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy grupowe | group exhibition | Gruppenausstellung:
Wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, kierunku projektowania teatralnego| Exhibition of students from the Dresden Academy of Fine Arts, faculty of stage design | Ausstellung von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Studiengang Theaterdesign
Kuratorzy| curators | Kuratoren: Tobias Stengel, Jens Büttner;
Artyści | artists| Künstler*innen: Johannes Brennsteiner, Josefin Britt, Sophie Dwars, Frieda Kirch, Fabienne Lunden, Lara Maria Mück, Tanja Schöneweiß, Alvaro Terroba, Ronja Wunderlich

Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Exhibition of students of the State University of Film, Television and Theatre in Łódź | Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź

kurator | curator | Kurator: Marek Poźniak
autorzy | artists | Autoren: Tomasz Bortkiewicz, Grzegorz Bukalski, Julia Dacka, Julia Kiklica, Krzysztof Kalinowski, Karolina Nina Kupis, Jarek Kuśmierski, Joanna Mariak, Agata Mariańska, Karolina Nowicka, Magdalena Nowicka & Alicja Sukiennik, Aleksandra Skowrońska, Aga Sochal, Andrzej Wencel, Sonia Witak, Barbara Woźniczka

Wystawa artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku | Exhibition of artists connected with the Academy of Fine Arts in Gdańsk | Ausstellung von Künstlern der Kunstakademie Danzig
kurator | curator | Kuratorin: Sylwia Aniszewska
autorzy | artists | Autoren: Sylwia Aniszewska, Miachael Ducerveau, Agnieszka Filipek, Gabi Hanusiak, Julia Jachowicz, Kamil Kak, Dorota Kozłowska, Jitka Králová, Mac Lewandowski, Monika Różnowicz, Gilbert Sierotzki

Kleistforum

Platz der Einheit 1, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawa grupowa | group exhibition | Gruppenausstellung:
Punkt krytyczny: wibracje | Critical Point: Vibrations | Kritischer Punkt: Vibrationen Audio-wizualny spektakl / wystawa wykładowców Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Audio-visual show / exhibition of the lecturers of the Intermedia Faculty of Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań | Audiovisuelles Spektakel / Ausstellung der Dozenten der IntermediaFakultät der Magdalena Abakanowicz Kunstuniversität Poznań
Kurator | curator | Kurator: Sławomir Sobczak
autorzy | artists | Autoren: Piotr Bosacki, Jakub Jasiukiewicz, Daniel Koniusz, Piotr Krajewski, Karolina Kubik, Piotr Kurka, Krzysztof Łukomski, Izabela Sitarska, Sławomir Sobczak, Magdalena Starska, Andrzej Syska, Marek Wasilewski

Wystawa indywidualna | individual exhibition | Einzelausstellung:Izabela Gustowska: Trucizna IV | Poison IV | Gift IV

Performance: katedra Intermediów Uniwersytetu w Poznaniu | Intermedia Faculty of the Poznań University | Intermedia-Fakultät der Kunstuniversität Poznań,

23.10.21, 13:45–15:30

Marienkirche

Oberkirchplatz 1, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
23.10.21, 11:00–16:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawy indywidualne | individual exhibitions | Einzelausstellungen:
Wolfram Spyra: Dźwiękoksydacja| Sound Oxidation | Klangoxydation
Roksana Vikaluk: Głosy przodków | Voices of Ancestors | Die Stimmen der Vorfahren

Performance: Wolfram Spyra & Roksana Vikaluk,
23.10.21, 15:00 – 15:30

Dawny sklep | former shop | Ehem. Laden

Kleine Oderstraße 5, Frankfurt (Oder)

Otwarte | open | geöffnet:
22.10.21, 16:00–18:00
23.10.21, 11:00–18:00
24.10.21, 11:00–13:00

Wystawa indywidualna | individual exhibition | Einzelausstellung:
Tomasz Sobecki: Dynamika miasta | City Dynamics | Stadtdynamik

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de