doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

22 X 2021

miejsce: Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK ul. 1 Maja 1

15.15
Inauguracja festiwalu | Opening of
the festival | Festivaleröffnung:

Rozmowy o wystawach |  Talks about the exhibitions |  Gespräche über die Ausstellungen:
16:00 Jerzy Olek kurator | curator | Kurator; Janusz Drzewucki; Maria Marszałek, Dialogi z Różewiczem | Dialogues with Różewicz I Dialoge mit Różewicz – Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław
16:20 Agnieszka Talaśka
16:27 Jan Poppenhagen
16:34 Cezary Hładki
16:41 Frank Herrmann
16:48 Lia Dostlieva, Andrii Dostliev
16:55 Uwe Behrens
17:02 Lucia Čarnecká, Lucia Kotvanová,
Anna Mihoková
17:09 Andreas Wolf
17:16 Sławomir Brzoska
17:23 Hannes Forster
17.30 Tomasz Sobecki

Przerwa

Wykłady | Lectures | Vorträge

19:10 Marek Abramowicz, Zdenek
Stuchlik: Spadanie i wibracje jako
podstawowe stany bycia w kosmosie
| Fall and Vibrations as Basic States in Cosmos | Fallen und Vibrationen
als grundlegende Seinszustände im Kosmos
19.55 Tadeusz Sawa-Borysławski: Architektura – przenoszenie drgań | Architecture – the transmission of vibrations | Architektur – Schwingungsübertragung
20:20 Promocja książki | book presentation | Buchvorstellung: Michael Kurzwelly: Die Botschaft von Nowa Amerika | The Message of Nowa Amerika | Przesłanie Nowej Ameriki

23 X 2021

16:00 Marcin Berdyszak
16:07 Margarete Huber
16:14 Patrice Baunov
16:21 René Stäbler
16:28 Elsa Artmann, Samuel Duvoisin
16:35 Katarzyna Kulpa, Julia Kulpa
16:42 Akademia lAbiRynT
16:57 Krzysztof Ślachciak
17:04 Rudolf Nemecek (kurator)
17:14 Kerstin Hoffmann
17:21 Sabine Reinfeld
17:28 Katrin Kamrau
17:35 Remigiusz Koniecko
17:42 Tobias Stengel
17:49 Marek Poźniak
17:56 Maciej Sperski

Przerwa

19:03 Thomas Scheffer
19:10 Ute Lindner, Patrick Huber
19:17
Tobias Stengel kurator | curator
| Kurator, studenci | students | Studenten – HfBK Dresden

19:27 Marek Poźniak kurator | curator | Kurator, studenci | students | Studenten – PWSFTiT Łódź
19:37
Sylwia Aniszewska kurator | curator | Kurator – ASP Gdańsk
19:47 Sławek Sobczak kurator | curator | Kurator – UA Poznań
19:57 Izabela Gustowska
20:03 Wolfram Spyra, Roksana Vikaluk

Wykłady | Lectures | Vorträge

20:20 Wojciech Sternak: Hipermodalność fotografii – kilka uwag o płynności medium | The Exceptional Flexibility of Photography. A Few Words on the Fluidity of the Medium | Hypermodalität der Fotografie – einige Anmerkungen über die Fluidität des Mediums
20:45 Maciej Sperski: Powiązanie fotografii z grami wideo| Interrelations Between Photography and Video Games | Die Verbindung von Fotografie mit Videospielen
21:10 Joanna Kiliszek: Sztuka ratuje świat| Art Saves the World | Die Kunst rettet die Welt

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de