lAbiRynT 2019

Idee

idea

18

19

20

X

Katalog

Catalog

Archiv

Archives

Ausstellungen

Exhibition

Programm

Program

Organisatoren

Organizers

Akademie

Academy

Bildbericht

Photorelation

Karte

Map

15:15

Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK | Cinema auditorium SMOK

Inauguracja 20. festiwalu lAbiRynT

Eröffnung des 20. lAbiRynT Festivals

Opening of the 20th lAbiRynT Festival

_________________________________________________________

15:40

Galeria „Okno” SMOK | Galerie „Okno“ im Słubicer Kulturhaus SMOK |  “Okno” Gallery SMOK

Otwarcie wystawy „Poza horyzont” | Ausstellungseröffnung „Hinter dem Horizont“ | “Beyond the horizon”

kurator | Kurator | curator: Jerzy Olek

autorzy | Autoren | artists: Štěpan Grygar, Zsolt Gyenes, Michael Kurzwelly, Tohei Mano, Bogusław Michnik, Jürgen O. Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Poźniak, Tadeusz Sawa-Borysławski, Berty Skuber, Tobias Stengel, Wojciech Sternak, Zdeněk Stuchlik, Yasu Suzuka, Grzegorz Sztabiński, Naoya Yoshikawa

_________________________________________________________

16:15

Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK | Studio Space SMOK

Jarosław Pijarowski „Multidimensional Room – nowy wymiar fotografii w sztuce” | „Mehrdimensionaler Raum – Eine neue Dimension der Fotografie in der Kunst“

_________________________________________________________

16:30

studio fotograficzne | Fotostudio | Photo studio

Remigiusz Koniecko

„Przenikanie natury” | „Die Durchdringung der Natur“ | “Nature Infiltration”

_________________________________________________________

16:45

Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK | Dance hall, 2nd floor SMOK

Annette Riemann

„Searching for Paradise”

_________________________________________________________

17:00

Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK | Small Gallery

Archiwum festiwalu lAbiRynT (1999–2019)

Das Archiv des Festivals lAbiRynT (1999–2019)

lAbiRynT Archives (1999–2019)

_________________________________________________________

17:20

Foyer SMOK | Foyer des SMOK

Petr Šulc

„Patrząc w górę” | „Nach oben schauen“ | “Looking Upwards”

_________________________________________________________

17:35

Sala konferencyjna SMOK | Konferenzsaal des SMOK Rüdiger Penzkofer, Rainer Schall

„Jour fixe. Biuro ruchomych zachowań” |  „Jour fixe. Büro für verschiebbare Haltungen“ | “Jour fixe. Office for Postponable Composures”

_________________________________________________________

18:00

Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK | Small hall of Słubice Culture Center SMOK

Longina Poterek-Krenz, Anna Krenz

„Da Capo al Fine”

_________________________________________________________

18:15

Sala kinowa SMOK | Cinema auditorium SMOK

kolacja | Abendessen

_________________________________________________________

19:00

Sala kinowa SMOK | Cinema auditorium SMOK

wykłady | Vorträge:

Tadeusz Sawa-Borysławski – „Horyzont architektury”

“Architectural Horizon”

Thomas Kumlehn – „Cyfrowe katalogi dzieł i spuścizny jako orientacja dla artystów”| “Digital Work and Estate Inventories – An Artists’ Guide”

Sławomir Brzoska – „Szkice w podróży”|

“Travel Sketchings”

Anna Panek-Kusz – „Galeria OKNO, kuratorska wizja ”| “OKNO Gallery: A Curatorial Vision”

Marcin Giżycki – „Refleksje o filmie improwizowanym” |  “Reflections on Improvised Film”

filmy | Videos:

Gisela Weimann, „Pea(ce Soup”, wideo, 2012, kompozycja elektroniczna Pauline Oliveros | Pea(ce Soup, video, 2012, electronic composition by Pauline Olivros | muzycy | musicians: Katia Guedes, Matthias Badczong, Johannes Bauer, Friedemann Graef, Richard Koch. Kamera: Gisela Weimann, Renate Christin, Saïd Messari

 

Zakończenie wieczoru przy rozmowach i  dyskusjach w Klubie Prowincja

Ausklang des Abends bei Gesprächen und Diskussionen im Club Prowincja

Evening with talks and discussions at Klub Prowincja

9:00

Wyjazd autobusu o 9.00, ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach

Abfahrt des Busses nach Urad, Piłsudskiego Straße 14 am Studentenwohnheim

9.00 departure by coaches from in front of the halls of residence, Piłsudskiego Str. 14

_________________________________________________________

9:30

Robert-Havemann-Str., 15230 Frankfurt/Oder ,

Vojtěch Aubrecht – „Drogi” | „Straßen“ | “Ways”

 

Jürgen O. Olbrich – „Mrówki! Z archiwów policji ds. papieru”| „Ameisen! Aus dem Archiv der Papier Polizei“ “Ants! From Police Archives for Paper Affairs”

 

Michael Disqué & Nieznany / Unbekannt –

„Archiwum aktualnie niczego” | Archiv für aktuelles Nichts“ | “Archive for Latest Nothingness”

 

Alexandra Karrasch – „O ciągłości i rozpadzie” | Über Kontinuität und Auflösung“ | “On Continuity and Dissolution”

 

Terry Buchholz – „Podarek” | Die Gabe“ | “The Giſt”

 

Sławomir Sobczak – „Wymiary zmienne” | „Variable Dimensionen“  | “Variable Dimensions”

 

Anne Peschken, Marek Pisarsky – „East-Side-Story”

 

Tobias Stengel – „Rysunki radiowe” | „Radiozeichnungen“ | “Radio Drawings”

 

„Ideał” oraz „Miejskie Pasożyty” | „Ideal“ und „Urbane Parasiten“ | “IDEAL” and “Urban Parasites” – wystawa studentów wydziału scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie | Ausstellung von Studierenden des Bereiches Theaterausstattung der Hochschule für Bildende Künste Dresden | exhibition of students of the Dresden Academy of Fine Arts, faculty of stage design kuratorzy | Kuratoren: Tobias Stengel, Jens Büttner; autorzy | Autoren | artists: Marike Chinow, Sophie Dwars, Paulina Elpelt, Paul Johann Fenk, Anna Gutmann, Erik Hamann, Valentin Hammermeister, Swantje Hinrichs, Helene Immel, Ronja Kappel, Katharina Kriseleit, Clara Kü nne, Tanja Le, Melissa Maelger, Jule Mainka, Susanne Retter, Anna Schleinitz, Daria van Schwarzenberg, Luise Wolff

 

„Zdjęcia z Sutnarki” | „Fotografien aus der Sutnarka“ | “Photos from Sutnarka”  Wystawa studentów Wydziału Projektowania i Sztuki im. Ladislava Sutnara na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilznie | Ausstellung von Studierenden der Ladislav Sutnar Fakultät fü r Design und Kunst der Westböhmischen Universität in Pilsen |exhibition of students of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsen

kurator | Kurator: Štěpán Grygar | autorzy | Autoren | artists: Barbora Bačová, Marie Sedelmayerová, Martina Havlová, Alžběta Huclová, Tereza Dudková, Martin Král

 

Sławomir Lorenc – „Wetlook-life”

 

Adam Czerneńko – „Nie zbliżaj się” | „Komm' nicht näher!“ | “Don’t Get Near!”

 

Janusz Musiał – „Horyzont zdarzeń” 2018–2019 | „Horizont der Ereignisse“ 2018–2019 | “Event Horizon 2018–2019”

 

Sławomir Brzoska – „Księgi hermetyczne” | „Hermetische Bücher“ | “Hermetic Books”

 

Mariusz Krajewski – „Wycięte” | „Ausgeschnitten“ | “Cut Out”

 

Mirosław Rajkowski – „Kompozycje trzeciego wymiaru” | „Kompositionen der dritten Dimension“  | “Compositions of the Third Dimension”

_________________________________________________________

12:30

Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt Gartenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii

i Multimediów lAbiRynT” | Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimedia Akademie lAbyRinT“ |  Opening of the exhibiton of the participants of the “Academy of Photography and Multimedia lAbiRnT”

koordynator projektu | Projektkoordinator | project coordination: Michael Kurzwelly

wykładowcy | Lehrer | workshop teachers: Michael Disqué, Tomasz Fedyszyn, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz

_________________________________________________________

15:15

Packhof, Brandenburskie Muzeum Sztuki Współczesnej | Packhof, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst

Carl-Philip-Emanuel-Bach-Str. 11, 15230 Frankfurt (Oder)

„COPYRIGHTberlin revisited”

kurator | Kurator | curator: Patrick Huber

Autorzy | Autoren | artists: Pablo Alonso, Peter Anders, Armin Bremicker & Katharina Kern, Stefan Beck, Sarah Bernauer, Thomas Draschan, Roland Fuhrmann, Kasia Górczyńska & Rafał Górczyński, Peter Hauenschild & Georg Ritter, Anton Henning, Patrick Huber, Yuki Jungesblut, Ute Lindner, Rémy Markowitsch, Karin Sander & Harry Walter, Hagen Schümann, Maya Roos, Veit Stratmann, Vadim Zakharov, Pierre Grannoux

_________________________________________________________

16:30

Kościół Pokoju | Friedenskirche

Schulstr. 4A, 15230 Frankfurt (Oder)

Detlef Schweiger – „krzyż_spektrum | „kreuz_spectrale“ | “cross _spectrum”

Performance: Markus Mussinghoff– „Wszystko w porządku” | „Alles gut“ | “Everything’s Fine”

Kamil Karmelita – „Dźwięki marimby” |

„Töne der Marimba“  | “Marimba sounds”

_________________________________________________________

20:00

Sala kinowa SMOK |

Kinosaal im Słubicer Kulturhaus  | Cinema auditorium SMOK ul. 1 Maja 1, 69-100 Słubice

Performance:

Marcin Czerwiński „psię$winiö” | „Hunde$chwein”

 

Prezentacja czasopisma artystycznego „Rita Baum”

przez założyciela: Marcina Czerwińskiego | Vorstellung der Kunstzeitschriſt „Rita Baum“ vom Verleger: Marcin Czerwiński

Presentation of the art magazine “Rita Baum” by its founder: Marcin Czerwiński

 

Prezentacja czasopisma artystycznego „Artluk“ przez redaktorów: Pawła Łubowskiego i Jacka Kasprzyckiego | Vorstellung der Kunstzeitschriſt „Artluk“ von den Redakteuren: Paweł Łubowski und Jacek Kasprzycki

Presentation of the art magazine “Artluk“ by the editors: Paweł Łubowski and Jacek Kasprzycki

 

Zakończenie wieczoru przy rozmowach i dyskusjach w Klubie Prowincja | Ausklang des Abends bei Gesprächen und Diskussionen im Club Prowincja | Evening with talks and discussions at Klub Prowincja

 

 

9:00

Wyjazd autobusu o 9.00, ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach

Abfahrt des Busses um 9:00 Uhr, Piłsudskiego Straße 14, am Studentenwohnheim

9.00 departure by coaches from in front of the halls of residence, Piłsudskiego Str. 14

_________________________________________________________

 

9:30

Collegium Polonicum,  ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Wystawa czeskich artystów: „Symbolizm asocjacyjny” | „Assoziative Symbolik“ | “Symbolic Associations“

kurator | Kurator: Rudolf Němeček, autorzy | Autoren: Monika Šimek Fulkova, Petr Moško, Zdeněk Mudroch, Rudolf Němeček,

Iva Pavlatova, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlik

_________________________________________________________

10:45

Dolina Uradu | Tal bei Urad  | Urad Valley

ul. Szosowa, 69-108 Urad

 

Happening/Instalacja: Michael Kurzwelly

& René Matschkowiak „Order Zasługi” | „Verdienstorden”

 

Janusz Tylman „Ukryte…” | „Verborgen…“ | “Hidden…”

 

„502 Bad Gateway” – Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule fü r Film, Fernsehen und Theater in Łódź | Exhibition of students from the State University of Film, Television and Theatre in Lodz

Kuratorzy | Kuratoren | curators: Julia Klewaniec, Marek Poźniak, autorzy | Autoren: Andrzej Cichoń, Elżbieta Cłapa, Maria Łukaszewska, Agata Puławska, Magda Benda, Sophie Kalinowska-Werter, Krzysztof Żabski, Kacper Godlewski, Natalia Kościelska, Julia Klewaniec, Aleksandra Szajnecka

_________________________________________________________

13:00

Podsumowanie, zakończenie festiwalu

Zusammenfassung und Abschlusss des Festivals

The summing up and closing of the festival

18 X 2019

piątek | Freitag | friday

19 X 2019

sobota | Samstag | saturday

20 X 2019

niedziela | Sonntag | sunday