lAbiRynT 2019

Idee

idea

18

19

20

X

katalog

Katalog

Catalog

Archiv

Archives

Ausstellungen

Exhibition

Programm

Program

Organisatoren

Organizers

Akademie

Academy

Bildbericht

Photorelation

Karte

Map

O ciągłości i rozpadzie

Über Kontinuität und Auflösung

On continuity and dissolution

Autor | author: Alexandra Karrasch (1967);

 

miejsce | Ort | place: Robert-Havemann-Str. 7, Frankfurt (Oder)

Teren, instalacja z luźnych, ułożonych na sobie drucianych kół, rozmiar zmienny, ok. 88 x 370 x 500 cm, 2013

Site, installation of loosely stacked wire rings, dimension variable, ca.: 88 x 370 x 500 cm, 2013