lAbiRynT 2019

Idee

idea

18

19

20

X

katalog

Katalog

Catalog

Archiv

Archives

Ausstellungen

Exhibition

Programm

Program

Organisatoren

Organizers

Akademie

Academy

Bildbericht

Photorelation

Karte

Map

Poza horyzont

Hinter dem Horizont

Beyond the horizon

Kurator | curator: Jerzy Olek

 

autorzy | Autoren | authors: Štěpan Grygar (1955), Zsolt Gyenes (1962), Michael Kurzwelly (1963), Tohei Mano (1948), Bogusław Michnik (1945), Jürgen O. Olbrich (1955), Jerzy Olek (1943), Anna Panek-Kusz (1975), Marek Poźniak (1960), Tadeusz Sawa-Borysławski (1952),  Berty Skuber (1941), Tobias Stengel (1959), Wojciech Sternak (1979), Zdeněk Stuchlik (1950), Yasu Suzuka (1947), Grzegorz Sztabiński (1946), Naoya Yoshikawa (1961)

 

miejsce | Ort | place: Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK

 

Jerzy Olek, Zwid, 140 x 140 cm, 2019

Jerzy Olek, Figment, 140 x 140 cm, 2019

Michael Kurzwelly, Biała strefa, instalacja multimedialna

Michael Kurzwelly, The White Zone, multimedia installation

Bogusław Michnik, Przed i za horyzontem. Poliptyk. Fotografie zawartości twardego dysku podczas defragmentacji, 2019

Bogusław Michnik, In Front and Behind Horizon. Polyptych. Photographs

of defragmenting hard drive, 2019

Jürgen Olbrich, Niebo, 2019

Jürgen Olbrich, The Sky, 2019

Anna Panek-Kusz, 2019

Štěpan Grygar, bez nazwy, 2018

Štěpan Grygar, without title, 2018

Zsolt Gyenes, Sygnał, sztuka audiowizualna, 02:03 min., Full-HD, MP4, HiFi, 2019

Zsolt Gyenes, Signal, audiovisual work of art, 02:03 min., Full-HD, MP4, HiFi, 2019

Tohei Mano, Z Thetą SC # 4, fotografia

Tohei Mano, With Theta SC # 4, photograph

Marek Poźniak, Fragment rzeki Rio Tietê, obiekt: karton, złoto, glina, silikon

Marek Poźniak,  A Fragment of the Rio Tietê River, object: cardboard, gold, clay, silicone

Tadeusz Sawa-Borysławski, Labirynt, 2019

Tadeusz Sawa-Borysławski,  Labyrint, 2019

Berty Skuber, Petersberg, chiński tusz na składanej mapie turystycznej z papierowymi prostokątami na nieprzemakalnym płótnie, 65 x 83 cm, 2019

Berty Skuber, Petersberg, India ink on fold-up hiker’s map with paper rectangles mounted on waterproof linen, 65 x 83 cm, 2019

Tobias Stengel, ze zbioru Sudoku, 2019

Tobias Stengel, from Sudoku Sketchbook, 2019

Zdeněk Stuchlik, Czerwony znak, Triest, 2011

Zdeněk Stuchlik, Red sign, Triest, 2011

Grzegorz Sztabiński, Horyzont ściany, instalacja, 2019

Grzegorz Sztabiński, The wall’s horizon, installation, 2019

Naoya Yoshikawa, Dłonie, cyfrowy druk kolorowy, 30 x 100cm, 2019

Naoya Yoshikawa, Hands, digital inkjet print, 30 x 100cm, 2019

Wojciech Sternak, Flammariony, 3 prace z cyklu, media mieszane (przestrzenny obiekt fotograficzny, kallitypia, cyjanotypia, w ramie 40x50cm)

Wojciech Sternak, Flammarionen, 3 Arbeiten aus einer Serie, Mischtechnik (räumliches

Fotoobjekt, Kallitypie, Blaupause, 40x50cm Rahmen)

Yasu Suzuka, Nr 0551 Kashiwazaki, Niigata, Japonia, fotografia otworkowa na papierze awagami washi, 1992

Yasu Suzuka, Nr. 0551 Kashiwazaki, Niigata, Japan, pinhole photo on Awagami Washi paper, 1992