lAbiRynT 2019

Idee

idea

18

19

20

X

katalog

Katalog

Catalog

Archiv

Archives

Ausstellungen

Exhibition

Programm

Program

Organisatoren

Organizers

Akademie

Academy

Bildbericht

Photorelation

Karte

Map

Da Capo al Fine

Autorzy | Autoren | authors: Longina Poterek-Krenz (1946-2019), Anna Krenz (1976)

 

miejsce | Ort | place: Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK | Small hall of Słubice Culture Center SMOK