lAbiRynT 2019

Idee

idea

18

19

20

X

Katalog

Catalog

Archiv

Archives

Ausstellungen

Exhibition

Programm

Program

Organisatoren

Organizers

Akademie

Academy

Bildbericht

Photorelation

Karte

Map

Multidimensional Room

autor | Autor | author: Jarosław Pijarowski (1971)

 

miejsce | Ort | place: Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK | Studio Space SMOK