doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Znalezienie się w porównywalnej sytuacji
Moving into a Comparable Position
Umzug in eine vergleichbare Lage

Autor | artist | Autor: Elsa Artmann (1989), Samuel Duvoisin (1987)
miejsce | place | Ort: Hala Sportowa / Szkoła Podstawowa nr 2, Wojska Polskiego 38, Słubice

Co to znaczy być świadkiem historii? Jakimi szczególnymi środkami dysponują tancerze, by poświadczać i dokumentować dane wydarzenia i w jaki sposób ta dokumentacja staje się aktem politycznym? W fizycznej konfrontacji z wiadomościami radiowymi, Artmann&Duvoisin badają drogę od języka do gestu, który przejmuje ciało, nadając słowom fizyczną rzeczywistość. Podczas gdy wiosną 2020 r. koronawirus rozprzestrzenia się po krajach UE, na europejskich granicach w katastrofalnych warunkach znajdują się tysiące uchodźców, a ich sytuacja grozi tym, że w odbiorze publicznym stanie się to informacją jedną z wielu. Artmann&Duvoisin poszukują potencjału tańczenia o wiadomościach, by z jednej strony sprawić, że subtelne formy dehumanizacji zostaną dostrzeżone, a z drugiej strony sprowokować je poprzez taniec. Czy fizyczne podejście do wydarzeń, o których mówią media, może, poza daremną próbą empatii czy immersyjnego podglądactwa, mieć efekt aktywizujący?

Artmann&Duvoisin zaprezentują adaptację swojej produkcji scenicznej Znalezienie się w porównywalnej sytuacji.

What does it mean to be a contemporary witness? What kind of specific tools do dancers possess to testify and document current events? And how can this kind of documentation lead to political action? By physically confronting radio news Artman & Duvoisin explore how language becomes gesture and invades the body, thus vesting words with physical reality. While in spring 2020 the coronavirus was spreading in the EU and thousands of refugees were waiting under catastrophic conditions at the European borders, this horrific information seemed to evade public attention. Artmann & Duvoisin are looking for the potential of a “news dance”, that would make people feel the subtle form of dehumanization, which they simultaneously provoke with their dancing. Is it possible to find an activating, bodily access to media-transmitted events without futile attempts at empathy or immersive voyeurism?

Artmann & Duvoisin show their stage production Moving into a Comparable Position adapted into a performative installation.

Was bedeutet es Zeitzeug*in zu sein? Welche besonderen Mittel haben Tänzer*innen, Zeitgeschehen zu bezeugen und zu dokumentieren, und wie wird dieses Dokumentieren zu einer politischen Handlung? In einer körperlichen Konfrontation mit Radionachrichten erforschen Artmann&Duvoisin den Weg von der Sprache zur Geste, die den Körper einnimmt und damit den Worten eine physische Realität verleiht. Während sich im Frühjahr 2020 das Coronavirus in den EU-Ländern verbreitet, befinden sich an den europäischen Grenzen tausende geflüchtete Menschen unter katastrophalen Bedingungen, deren Situation in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Meldung von vielen zu werden droht. Artmann&Duvoisin suchen nach dem Potential eines Tanzens über die Nachrichten, um subtile Formen von Entmenschlichung einerseits spürbar zu machen und diese zugleich durch tänzerische Handlung herauszufordern. Kann ein körperlicher Zugang zu medial bezeugtem Zeitgeschehen jenseits von vergeblichen Versuchen der Einfühlung oder immersivem Voyeurismus aktivierend wirken? Artmann&Duvoisin zeigen eine installative und performative Adaption ihrer Bühnenproduktion Umzug in eine vergleichbare Lage.

Kadr z filmu Znalezienie się w porównywalnej sytuacji, fot. Ale Bachlechner Film still of Moving into a Comparable Position, photo: Ale Bachlechner Filmstill aus Umzug in eine vergleichbare Lage, Foto: Ale Bachlechner

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de