doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Wizje
Visions
Visionen

Autor | artist | Autor: Margarete Huber (1982)
miejsce | place | Ort: Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice

Gdzie w codziennych miejscach pojawia się nieoczekiwana magia? Gdzie w realnych momentach wyłonią się nagle te magiczne? Wizje to instalacja odkrywająca w Słubicach blask innych światów. Od czasu do czasu śpiew solowy z pogranicza baroku i nowoczesności przekształci to miejsce w nową przestrzeń muzyczno-teatralną.

Where does unexpected magic arise in everyday places? Where are magical moments suddenly found in the real? Visions is an installation that discovers the shimmer of other worlds in Słubice. In addition, from time to time a vocal solo between baroque and modern transforms the place into a new music- and-theatrical space.

Wo entsteht an alltäglichen Orten unerwarteter Zauber? Wo sind plötzlich magische Momente im Realen? Visionen ist eine Installation, die in Słubice das Schimmern anderer Welten entdeckt. Von Zeit zu Zeit verwandelt zudem ein Gesangssolo zwischen Barock und Moderne den Ort zu einen neuen musiktheatralen Raum.

Śpiew, kompozycja, fotografia, instalacja Singing, composition, photo, installation Gesang, Komposition, Foto, Installation

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de