doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

W słońcu
In the Sun
Im Licht der Sonne

Autor | artist | Autor: Marek Poźniak (1960)
miejsce | place | Ort: Galerie B | Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Kolor jest miejscem, w którym nasz mózg łączy się z wszechświatem.

P. Cézanne

Wielu artystów i filozofów zajmowało się problemem koloru. Powstało dużo wspaniałych tekstów i dzieł, ale mało kto się zajmuje oddziaływaniem koloru na zdrowie, samopoczucie i stosunki społeczne. Otoczenie i światło wpływają na wibracje w naszym organizmie które mają właściwości lecznicze (np. płacz jest taką wibracją, która przynosi ukojenie). Drżenie u dorosłego człowieka postrzegane jest, niestety, jako przejaw słabości.

Moja prezentacja to zestawienie kolorów i przestrzeni, z którymi można w sposób niewymuszony przeżyć chwilę medytacji. Są to fotografie z mojego najbliższego otoczenia, jak również fragmenty ciała. Kolor skóry – czerwony – daje długotrwałą energię. Poza tym można stwierdzić czysto fizyczne oddziaływania tego koloru. Czerwień pobudza.

Kolejnym kolorem, który intensywnie wplata się w mozaikę zestawu, jest niebieski – mający właściwości relaksujące.

„Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko…”, śpiewał zespół 2+1. Czuję w tym tekście tęsknotę za połączeniem osobistego z kosmicznym, z czymś pozornie nieosiągalnym, a jednocześnie będącym w zasięgu ręki. Nie może zatem brakować i koloru żółtego.

Colour is the place, where our mind connects to the universe.

P. Cézanne

Many artists and philosophers have dealt with the problem of colour. A lot of great texts and works exist, but few deal with the influence of colour on health, well- being and social relations. Environment and light influence the vibrations in our body with healing properties (crying is for example a vibration that brings relief ). A tremor in adults is unfortunately seen as a sign of weakness.

My presentation is a combination of colors and spaces with which you can experience a relaxed moment of meditation. The photos depict my immediate surroundings, as well as body fragments. The skin color – red – ives long-lasting energy. In addition, you can experience the purely physical influence of this colour. Red stimulates.

Another colour that is intensely woven into the mosaic of this set of photos is blue – it has relaxing properties.

“Paint my world yellow and blue”, sang the Polish music band 2 + 1. The lyrics make me feel longing for a personal connection with the universe, with something seemingly unattainable, which at the same time is within the reach of one’s hands. Therefore, there shouldn’t be a lack of yellow.

Farbe ist ein Ort, an dem unser Gehirn sich mit dem Universum verbindet.

P. Cézanne

Schon viele Künstler und Philosophen haben sich mit dem Thema Farbe beschäftigt. Großartige Texte und Arbeiten dazu existieren, aber kaum jemand beschäftigt sich mit der Auswirkung von Farbe auf die Gesundheit, auf unser Selbstgefühl und unsere sozialen Beziehungen. Licht und Umgebung haben einen Einfluss auf die heilsamen Eigenschaften von Schwingungen in unserem Körper (Weinen ist zum Beispiel eine solche Schwingung, die Linderung bringt). Bei Erwachsenen dagegen wird Zittern leider als ein Zeichen von Schwäche angesehen.

Meine Präsentation besteht aus einer Zusammenstellung von Farben und Räumen mit denen man ganz ungezwungen einen Moment lang meditieren kann. Es handelt sich um Fotografien aus meiner näheren Umgebung und auch um Fragmente von Körpern. Die rote Hautfarbe gibt langanhaltende Energie. An ihr lässt sich die rein körperliche Wirkung von Farbe feststellen. Rot wirkt aufrüttelnd.

Eine weitere Farbe, die sich intensiv in das Mosaik meiner Zusammenstellung einpasst, ist Blau, dem eine entspannende Wirkung zugeschrieben wird.

„Mal meine Welt in Gelb und Blau…“, singt die Gruppe 2+1. Ich fühle in diesem Text eine Sehnsucht danach sich mit dem Kosmos zu verbinden, mit etwas scheinbar Unerreichbarem, das gleichzeitig zum Greifen nah ist. Deswegen darf auch die Farbe Gelb nicht fehlen.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de