doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

„Unosi się mgła”
„The fog is lifting”
„Der Nebel hebt sich“

Autor | artist | Autor: Kerstin Hoffmann (1958)
miejsce | place | Ort: Spectrum Galerie, Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Instalacja wewnętrzna w atrium Galerii Spectrum we Frankfurcie nad Odrą. Zamontowana jest pomiędzy poziomem zwiedzania a świetlikiem dachowym i ma łącznie 9 m wysokości. Na wysokości 4 m, czyli wysokości kwadratowej empory galerii, zawieszona jest obrócona o 90° biała konstrukcja ramowa o wymiarach 3×3 m. Wokół ramy przeplatają się kolorowe tasiemki poprowadzone symetrycznie od zewnątrz do środka i wznoszące się niczym kolorowa piramida do szczytu szklanej kopuły. Pomiędzy nimi wisi czarna rama o identycznych wymiarach jak biała. Do niej przymocowane są węższe kolorowe tasiemki opadające ku dołowi, które jako całość tworzą na parterze krużganek. Podczas przechodzenia przez powstały krużganek uwalniane zostają różne dźwięki.

Podkład dźwiękowy został skomponowany i wykonany przez muzyka Wolframa Spyrę. Improwizowany występ wokalistki Roksany Vikaluk w harmonijny sposób, poprzez swobodny śpiew, połączy poszczególne elektroniczne dźwięki po-wstające w ramach instalacji.

A spacial installation in the atrium of Spectrum Gallery in Frankfurt (Oder). It fits in between the entrance space and a sky window, measuring all together 9 m. Suspended in 4 m height, on the same level with the protruding square-shaped balustrade, hangs a white frame of 3 x 3 meters, rotated in an angle of 90 degrees. Interwoven onto the frame are coloured ribbons, leading symmetrically from the outside to the centre, forming a colourful pyramid shape made out of ribbons that rises up to the glass copula. Additionally, there is a black frame of the same size as the white one, from which slightly narrower ribbons are hanging down, forming on the ground floor a kind of cloistered passage. Strolling along the cloister various sound can be heard.

The sound collage was composed and recorded by the musician Wolfram Spyra. The singer Roksana Vikaluk connects the electronically generated sounds inside the installation harmonically during the performance with her voice.

Eine Rauminstallation im Atrium der Spectrum Galerie in Frankfurt (Oder). Sie ist eingepasst zwischen der Eingangsebene und dem Dachfenster mit einer Gesamthöhe von neun Metern. In vier Metern Höhe, in Höhe der quadratischen Empore der Galerie, ist die weiße Rahmenkonstruktion mit 3×3 Meter um 90° gedreht eingehängt. Farbige Bänder sind um diesen Rahmen herum miteinander verwoben. Sie werden symmetrisch von außen zur Mitte geführt und erheben sich als farbige Bänderpyramide bis zur Spitze der Glaskuppel. Dazwischen hängt ein schwarzer Rahmen in identischer Größe. Hier sind die nach unten fallendenden, schmaleren farbigen Bänder befestigt, die im Erdgeschoss einen Kreuzgang bilden. Beim Durchschreiten des Kreuzganges werden unterschiedliche Klänge ausgelöst.

Die Klanguntermalung wurde durch den Musiker Wolfram Spyra komponiert und realisiert. Eine improvisierte Performance der Sängerin Roksana Vikaluk verbindet die einzelnen elektronisch erzeugten Töne innerhalb der Rauminstallation harmonisch durch einen freien Gesang.

Instalacja wewnętrzna w atrium Galerii Spectrum we Frankfurcie nad Odrą
Spacial installation in the atrium of Spectrum Gallery in Frankfurt (Oder)
Rauminstallation im Atrium der Spectrum Galerie in Frankfurt (Oder)

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de