doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Trucizna IV
Poison IV
Gift IV

Autor | artist | Autor: Izabella Gustowska (1948)
Kurator | curator | Kurator: Sławomir Sobczak;
miejsce | place | Ort: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt (Oder)

TRUCIZNA wsącza się w nasze
ciała i dusze
w szczeliny naszych domów,
miast i państw.
Wkrótce będzie już wszędzie…
Czy zdążymy uciec?
Czy nauczymy się żyć w jej cieniu?
Gdzie będzie nowe miejsce?
dla kobiety, mężczyzny, dziecka i psa…?

 

Trucizna IV, wideo, 2017/2018, 20 min., scenariusz, zdjęcia, reżyseria: Izabella Gustowska; muzyka: Patryk Lichota; montaż zdjęć: Adam Draber, Mateusz Rogala; W realizacji wykorzystano cytaty z: dokumentacji wystawy w Galerii Art Stations, 2018, autorstwa Zuzanny Kernbach; z filmu Vertigo (1958), reż. Alfred Hitchcock; z performance’ów: Miscellaneous Elayne Harrington (2018), Angeliki Grzegorczyk (2016), It is not my fault Joanny Pietrowicz (2015), oraz z wystawy Skarby Peru. Królewski grobowiec w Castillo de Huarmey, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa (2017).

POISON seeps into our bodies and souls
into the cracks of our homes,
cities and states.
Soon it will be everywhere…
Will we be able to escape?
Will we learn to live in its shadow?
Where will the new place be?
for a woman, a man, a child and a dog…?

 

Poison IV, video, 2017/2018, 20 min., Script, cinematography, director: Izabella Gustowska; music: Patryk Lichota; photo editing: Adam Draber, Mateusz Rogala; The project uses quotes from: exhibition documentation of Art Stations Gallery, 2018, by Zuzanna Kernbach; from the film Vertigo (1958), dir. Alfred Hitchcock; from the performances: Miscellaneous by Elayne Harrington (2018), Angelika Grzegorczyk (2016), It is not my fault by Joanna Pietrowicz (2015), and from the exhibition Treasures of Peru. The Royal Tomb in Castillo de Huarmey, National Ethnographic Museum, Warsaw (2017)

GIFT dringt in unsere Körper
und Seelen ein
Durch die Ritzen unserer Häuser,
Städte und Länder.
In Kürze wird es überall sein…
Wie können wir dem entkommen?
Lernen wir in seinem Schatten zu leben?
Wo finden wir neue Orte?
für Frauen, Männer, Kinder und Hunde…?

 

Gift IV, Video, 2017/2018, 20 min., Drehbuch, Kamera, Regie: Izabella Gustowska; Musik: Patryk Lichota; Schnitt: Adam Draber, Mateusz Rogala; Liste im Video zitierter Arbeiten: Ausstellungsdokumentation der Galerie Art Stations, 2018, von Zuzanna Kernbach; Filmausschnitte von Vertigo (1958), Regie: Alfred Hitchcock; aus der Performance: Miscellaneous von Elayne Harrington (2018), Angelika Grzegorczyk (2016); It is not my fault von Joanna Pietrowicz (2015), und der Ausstellung Skarby Peru. Królewski grobowiec w Castillo de Huarmey, (Perus Schätze. Das Königsgrab in Castillo de Huarmey) Staatliches Ethnographisches Museum, Warschau (2017).

Trucizna IV, ekspozycja projekcji w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, w ramach wystawy Izabelli Gustowskiej Bezwzględne cechy podobieństwa, kurator: Jagna Domżalska, 2020 Poison IV, projection at the ZAMEK Culture Center in Poznań, as part of the exhibition by Izabella Gustowska Absolute features of similarity, curated by Jagna Domżalska, 2020 Gift IV, Ausstellungsprojektion im Kulturzentrum ZAMEK im Rahmen der Ausstellung von Izabella Gustowska, Absolute Ähnlichkeitsmerkmale, kuratiert von Jagna Domżalska, 2020

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de