doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Reconstruct

Autor | artist | Autor: René Staebler (1968)
miejsce | place | Ort: Biblioteka Miejska, Jedności Robotniczej 18, Słubice

 

Cyfryzacja tworzy perfekcję, która przeciąża nasze postrzeganie i prowadzi do punktu, w którym nasze oczy i umysł nie są już w stanie odnaleźć granic. Ale jednocześnie zabawa możliwościami manipulacyjnymi otwiera nowe przestrzenie, przy których dokumentalny charakter fotografii schodzi na dalszy plan.

Moje podejście do obrazów przypomina bardziej podejście do rysunku i malarstwa. Używam rysunków jako wstępnego etapu do konstrukcji obrazu, a same prace komponuję z wielu zdjęć, które dopiero w połączeniu dają pełen obraz.

Wykorzystuję przy tym scenografie fotograficzne, które pokazują obiekty we wzajemnych relacjach oraz tworzą w odbiciach i przejrzystościach wizualne odniesienie do rzeczywistości w celu uwidocznienia samego procesu manipulacji obrazem.

Digitalization has come to a perfection that transcends our perception and leads to a point where neither our eyes nor our minds are capable of deciphering its limits. On the other hand, to play with its manipulative possibilities offers a whole new imagery widely expanding the documentary character of photography.

My way of making images resembles drawing and painting techniques. I make preliminary drawings for constructing the structure of the image and assemble a variety of photographs, which combined lead to the final image.

In this process I use photographic scenery that show objects in their relationship to one another. By using reflections and transparencies I create a visual reality that makes the manipulation apparent in a playful way.

Die Digitalisierung erzeugt eine Perfektion, die unsere Wahrnehmung überfordert und führt an einen Punkt, an dem wir mit unseren Augen und unserem Geist die Grenzen nicht mehr dechiffrieren können. Andererseits kann ein Spiel mit den manipulativen Möglichkeiten neue Bildräume eröffnen die den dokumentarischen Charakter der Fotografie in den Hintergrund stellt.

Mein Zugriff auf die Bilder ähnelt mehr denen der Zeichnung und der Malerei. Ich nutze Zeichnungen als Vorstufe zu einer Bildkonstruktion und baue die Bilder aus einer Vielzahl von fotografischen Aufnahmen, die erst in Ihrer Kombination zum Bild führen.

Ich verwende dabei fotografische Versatzstücke, die Objekte in ihrem Bezug zueinander zeigen und in Spiegelungen und Transparenzen einen visuellen Wirklichkeitsbezug erzeugen, um so die Bildmanipulation selbst in einem spielerischen Prozess sichtbar zu machen.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de