doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Przejście
Transition
Übergang

Autor | artist | Autor: Cezary Hładki (1972)
muzyka | music | Musik: Grzegorz Daroń
tancerze | dancers | Tänzer: Scheherezade Kondratowicz, Amanda Kondratowicz, Paweł Malicki, Daniel Stryjecki, Olaf Przybytniak, Pola Napieralska, pies Happy
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Droga¹
Wibracja²
Przejście³
Wibracja²
Droga¹
¹ droga


1. pas ziemi łączący jakieś miejscowości lub
punkty terenu, przystosowany do komunikacji;
2. wszelki szlak komunikacyjny;
3. trasa, którą ktoś zamierza lub musi przebyć;
4. podróż lub wędrówka;
5. sposób przekazywania informacji;
6. sposób postępowania;
7. długość toru przebytego przez poruszający
się punkt materialny.
Słownik języka polskiego PWN. [OnLine]. Protokół dostępu: sjp.pwn.pl/sjp/droga;2454198.html
[2021]


² wibracja; wibracje
1. drganie o dużej częstotliwości;
2. falowanie częstotliwości i natężenia dźwięku, występujące w głosach śpiewaków, uzyskiwane również w grze na instrumentach
smyczkowych i dętych;
3. pobudzenie emocjonalne lub napięcie, które
ktoś odczuwa w jakimś miejscu lub w kontakcie z kimś albo czymś;
Słownik języka polskiego PWN. [OnLine]. Protokół dostępu: sjp.pwn.pl/szukaj/wibracja.html
[2021]


³ przejście
1. miejsce, w którym można przejść;
2. zdarzenie, doświadczenie, zwykle przykre;
też: przeżycie wywołane przez to zdarzenie;
3. stadium przejściowe; też: wstawka między
dwiema częściami utworu, dwoma zjawiskami, okresami itp.


Słownik języka polskiego PWN. [OnLine]. Protokół dostępu: sjp.pwn.pl/szukaj/przejście.html
[2021]

Path¹
Vibration²
Transition³
Vibration²
Path¹
¹ Path


1. a way or track that is built or is made by the
action of people walking;
2. a plan of action or a way of achieving something; synonym: pathway (2);
3. [usually singular] a line along which somebody/something moves; the space in front
of somebody/something as they move; synonym: way.
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/path?q=path


² Vibration
1. a continuous shaking movement or feeling;
2. [plural] (formal) (also informal vibes [plural],
vibe [singular]) a mood or an atmosphere
produced by a particular person, thing or
place.
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/vibration?q=vibration


³ Transition
1. the process or a period of changing from one
state or condition to another.


www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transition_1?q=transition

Weg¹
Vibration²
Übergang³
Vibration²
Weg¹


¹ Weg
1. etwas, was wie eine Art Streifen – im Unterschied zur Straße oft nicht befestigt – durch
ein Gebiet, Gelände führt und zum Begehen
[und Befahren] dient;
2a. Richtung, die einzuschlagen ist, um an ein
bestimmtes Ziel zu kommen;
2b. Strecke, die zurückzulegen ist, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen;
3a. Gang (2), Fahrt (2a) mit einem bestimmten Ziel;
3b. Gang (2) irgendwohin, um etwas zu besorgen, zu erledigen;
4 Art und Weise, in der jemand vorgeht, um
ein bestimmtes Ziel zu erreichen; Möglichkeit, Methode zur Lösung von etwas.
Der Duden [Online]. Zugriffsprotokoll: www.duden.de/rechtschreibung/Weg [2021]


² Schwingung; Vibration
1a. schwingende (1a, b) Bewegung;
1b. periodische Änderung einer oder mehrerer
physikalischer Größen (z. B. des Abstands eines Körpers von seiner Ruhelage, der Stärke
eines elektrischen Feldes) in einem physikalischen System;
2. durch einen Impuls veranlasste Regung, Reaktion;
3. bogenförmiger Verlauf.
Der Duden [Online]. Zugriffsprotokoll: www.duden.de/rechtschreibung/Schwingung [2021]


³ Übergang
1a. das Überqueren, Überschreiten, Hinübergehen;
1b. Stelle, Einrichtung zum Überqueren, Passieren;
2. Wechsel zu etwas anderem, Neuem, in ein
anderes Stadium
3a. Übergangszeit;
3b. Zwischenlösung;
4. (bei der Bahn) zusätzliche, nachträglich gelöste Fahrkarte für die nächsthöhere Klasse;
5. Wechsel des Besitzers.


Der Duden [Online]. Zugriffsprotokoll: www.duden.de/rechtschreibung/Uebergang [2021]

Cezary Hładki, Przejście Transition Übergang

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de