doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Obrazy wodne
Water Paintings
Wasserbilder

Autor | artist | Autor: Frank Herrmann (1955) miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice /
Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

Dno i ściany boczne płaskiego, wysokiego na dziesięć centymetrów pojemnika są lustrzane, a na jego dnie znajduje się ok. 1 cm wody. Przy pobieżnej obserwacji dostrzeżemy jedynie lustrzaną powierzchnię dna pojemnika, w której odbijają się fragmenty pomieszczenia, a nawet my sami.

Zbiornik unosi się płasko nad podłogą, oparty na konstrukcji zamontowanej na sprężynach zwojowych, co umożliwia lekkie przechylenia, a także wibracje. Pedały wystające dookoła konstrukcji w różnych miejscach jej dolnej, zewnętrznej krawędzi mają zachęcić odwiedzających do ich naciskania. Dzięki temu obiekt lekko się przechyli lub zatrzęsie, powodując powstanie fal, które rozejdą się po całej powierzchni, po czym załamią się na ścianach bocznych i wrócą. W zależności od naciskania pedałów można stworzyć pole krzyżujących się fal lub nakładających się na siebie okręgów. Widz stworzy w ten sposób własne ruchome obrazy wodne, zawierające w sobie jednocześnie odbite otoczenie.

Pomysł: Frank Herrmann, realizacja: Georg Nerger i Rico Stückrad z FSD wraz z artystą

A shallow, ten centimeter deep, container with its bottom and side walls made out of mirrors, is covered with approx. 1cm of water. On first glance, one will probably only perceive the mirror bottom of the water tank reflecting part of the room or one’s own image.

The water tank, low above the ground, rests on a supportive construction that is made of spiral springs, allowing for a light tilting that produces vibrations. All around the water tank protrude from under the edges foot pedals at various points, that are meant to be operated by the public. When the pedals are pressed, the object slightly lowers its position and starts vibrating, sending ripples over the water surface that expand all the way to the side walls, where the waves are broken and reflected back. Depending which pedals are operated, a whole carpet of intersecting waves and interfering ripples can be produced. The viewer creates his own moving water paintings, that include the reflection of the surroundings.

Idea: Frank Herrmann, realisation: Georg Nerger and Rico Stückrad of FSD together with the artist

Boden und Seitenwände des flachen, zehn Zentimeter hohen Behälters sind verspiegelt und der Boden ist mit Wasser von ca. einem Zentimeter Tiefe bedeckt. Bei flüchtiger Betrachtung wird man nur die spiegelnde Fläche des Wannenbodens wahrnehmen, in der sich Teile des Raumes spiegeln oder auch das eigene Konterfei.

Der Wasserbehälter wird flach über dem Boden von einer auf Spiralfedern gelagerten Konstruktion getragen, die eine leichte Kippbewegung und ebenso Vibrationen ermöglicht. Fußpedale, die ringsum an verschiedenen Punkten der unteren Außenkannte hervorragen, sollen den Betrachter animieren, diese zu betätigen. Dadurch bekommt das Objekt eine leichte Neigung oder vibriert, womit eine Wellenbewegung des Wassers hervorgerufen wird, die sich über die gesamte Fläche ausdehnt, von den Seitenwänden gebrochen wird und wieder zurück läuft. Je nach Betätigung der Pedale kann so ein ganzer Teppich aus sich kreuzenden Wellen oder sich überlagernden Kreisen erzeugt werden. Der Betrachter kreiert so seine eigenen bewegten Wasserbilder, die gleichzeitig die reflektierte Umgebung einbeziehen.

Idee: Frank Herrmann, Realisierung: Georg Nerger und Rico Stückrad von FSD mit dem Künstler

Frank Herrmann, Obrazy wodne Water Paintings Wasserbilder

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de