doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Najstarsze światło
The Oldest Light
Das älteste Licht

Autor | artist | Autor: Uwe Behrens (1962)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Kiedy pragnienie wyrażenia siebie jest silniejsze niż strach przed porażką, wtedy powstaje sztuka.

Jako artysta, pracuję zgodnie z tym założeniem. Widzę siebie przede wszystkim jako malarza, choć fotografia również odgrywa ważną rolę w mojej twórczości. Niechętnie wychodzę z domu bez aparatu fotograficznego.

Na początku jest puste płótno – tabula rasa.

Zaczynam wypełniać tę pustkę. Poprzez gestykularne pociągnięcia pędzla nakładam materiał, najczęściej techniką impastu. Materiały mieszam sam z popiołu drzewnego, pigmentów, piasku i gliny. Nierzadko także znajdują się tam szczątki roślin lub wyrzucone ubrania. Również moje własne zdjęcia stanowią podstawę moich obrazów, lub są w nie wkomponowywane i przemalowywane na nowo.

Czasami początek stanowi też wylana farba tworząca dużą plamę. Jak ujął to już Leonardo da Vinci: powinniśmy częściej przyglądać się ulotnym plamom. Zaczynając od tego miejsca, rozwijam swój obraz. Impastowe warstwy przeplatają się z laserunkami i farbami olejnymi. Szczególną rolę odgrywa dla mnie przedstawianie światła. Inspirację czerpię z muzyki, filmu i literatury. Pracuję wyłącznie w seriach.

The moment the desire for expression is more powerful than the fear to fail – art is being made.

This is my leitmotif – the one Ifollow as an artist. Primarily, I see myself as a painter, although photography also plays a dominant role in my work. I don’t like to leave house without my camera.

In the beginning is the blank canvas – tabula rasa.

I start to fill the void. I use gestural brushwork to apply material, mostly impasto. Material – that is a mixture of wood ash, pigments, sand and clay. Sometimes it also includes plant residues or discarded clothing. The photos I take form the basis of my paintings, become incorporated or are being painted over again.

Sometimes a pouring is at the beginning, forming a large blot of paint. Just as Leonardo da Vinci advised, that we pay more attention to accidental spots. From that spot I develop my picture. Impasto layers alternate with glazes and oil paint. The representation of light plays an important role for me.

I get inspiration from music, film and literature. I work exclusively in series.

Wenn der Wunsch sich auszudrücken stärker ist, als die Angst vor dem Scheitern, dann entsteht Kunst

Nach diesem, meinem Leitmotiv arbeite ich als Künstler. Ich sehe mich selbst in erster Linie als Maler, wobei die Fotografie eine große Rolle in meinen Arbeiten einnimmt. Ich verlasse nur ungern mein Zuhause ohne Kamera.

Am Anfang steht die leere Leinwand – Tabula Rasa.

Ich fange an, die Leere zu füllen. Durch gestische Pinselstriche trage ich Material auf, meistens pastos. Materialien die selbst gemischt sind aus Holzasche, Pigmenten, Sand, Lehm. Nicht selten auch Pflanzenresten oder fortgeworfenen Kleidungsstücken. Eigene Fotos bilden ebenfalls Grundlage für meine Bilder, oder werden mit eingearbeitet und wieder übermalt.

Mitunter steht auch eine Schüttung am Anfang, bildet einen großen Fleck. Wie sagte schon Leonardo da Vinci: wir sollten öfter einen flüchtigen Fleck betrachten. Von jenem Fleck ausgehend entwickle ich mein Bild. Pastose Schichten wechseln sich ab mit Lasuren und Ölfarben. Eine besondere Rolle spielt für mich die Darstellung von Licht.

Inspiration erhalte ich durch Musik, Film und auch Literatur. Ich arbeite ausschließlich seriell.

Uwe Behrens, Najstarsze światło The Oldest Light Das älteste Licht

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de