doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Interfejsy historii
Interfaces of History
Schnittstellen der Geschichte

Autor | artist | Autor: Maciej Sperski (1980)
miejsce | place | Ort: Galerie B | Lindenstraße 4, Frankfurt (Oder)

Interfejsy historii to kontynuacja moich prac dotyczących gier wideo. Inspiracją do tej pracy były poszukiwania historii krewnego, lotnika, który zginął pod koniec II wojny światowej. Badając historię rodzinną, jednocześnie grywałem w drugowojenne symulatory lotnicze. Moją uwagę zwróciło zderzenie wizji historii, jaką proponują nowoczesne media, z tym, do czego odnosi się autentyczna dokumentacja historyczna. Ideą tej wystawy jest zwrócenie uwagi na ramy mediów, przez które oceniamy i obserwujemy rzeczywistość.

Interfejsy historii to zestaw dziewięciu klasycznych, czystych w swojej formie rysunków, które są odwzorowaniem zrzutów ekranu gier wideo. Ramy wraz z klasycznymi passe-partout pełnią tu rolę tytułowych interfejsów, ich zadaniem jest wpływać na obraz zgodnie z logiką gier komputerowych. Kompletem do zestawu jest również ręczne strugana rzeźba z surowego drewna przedstawiająca dżojstik, dzięki któremu odbiorca może spróbować doświadczyć tego, co oferują symulatory, mimo braku jakichkolwiek cyfrowych elementów. W Interfejsach historii chodzi o wibracje między klasycznymi a nowoczesnymi mediami i o to, jak te wibracje wpływają na odbiór rzeczywistości.

Interfaces of History is a continuation of my work about video games. I was in- spired to do this piece by researching the history of a family member, a pilot who had died at the end of World War II. While researching my family history, I became involved in Second World War flight simulator games, where my attention was drawn towards the conflict between the historical vision proposed by modern media and the authentic historical documents. The idea behind this exhibition is to show the framing through which the media shape how we judge and experience reality.

Interfaces of History is a series of nine purely classical drawings that are reproductions of video game screenshots. The picture frames together with the classic passe-partouts imitate title interfaces in such a way as to reproduce gaming aesthetics. The piece also includes a handmade wood carving in form of a joystick with which the recipient can try to experience the world of video simulation, despite the lack of any digital elements. Interfaces of History is about vibrations between classical and modern media and how these vibrations affect our perception of reality.

Schnittstellen der Geschichte ist die Fortsetzung meiner Arbeit zu Videospielen. Inspiriert wurde ich zu dieser Arbeit durch Nachforschungen zu einem Verwandten, der als Pilot gegen Ende des Zweiten Weltkriegs umkam. Während ich meine Familiengeschichte erforschte, spielte ich gleichzeitig ein Zweiter- Weltkrieg-Flugsimulations-Videospiel. Dabei fiel mir auf, wie stark die historische Vision, die von neumodischen Medien vermittelt wird, und die authentischen historischen Dokumente aufeinander prallen. Die Idee zu Schnittstellen der Geschichte ist es, die Aufmerksamkeit auf das historische „framing“ zu lenken, mit dem die Medien beeinflussen, wie wir die Wirklichkeit beurteilen und erleben.

Schnittstellen der Geschichte ist eine Serie von neun rein klassischen Zeichnungen, die vom Bildschirm abgepauste Screenshots darstellen. Die Bilderrahmen zusammen mit dem klassischen Passepartout imitieren Titelinterfaces, deren Aufgabe es ist, das Bild entsprechend der Logik von Computerspielen in Szene zu setzen. Komplettiert wird die Arbeit durch eine handgeschnitzte Holzskulptur in Form eines Joysticks, mit der der Betrachter versuchen kann, sich trotz fehlender digitaler Elemente in die Welt der Simulatoren zu begeben. Bei Schnittstellen der Geschichte geht es um Schwingungen zwischen den klassischen und neuen Medien und welchen Einfluss diese Schwingungen auf unsere Wahrnehmung der Realität haben.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de